Business Leaders Forum | BAYER s.r.o.
3450
page,page-id-3450,page-template-default,qode-core-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,pitch child-child-ver-1.0.0,pitch-ver-1.4.1, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Jméno firmy

BAYER s.r.o.

Obor podnikání Chemický a farmaceutický průmysl
Kontaktní osoba Daniela Červenclová (daniela.cervenclova.dc@bayer-ag.de)
Pozice Corporate Communication Manager
Web http://www.bayer.cz
1. Jak zajišťujete dodržování etického kodexu (pravidel) ve vaší společnosti a všeobecných vztazích?

Máme firemní program Corporate Compliance zahrnující pravidla etického chování. Interně pravidelně komunikujeme tato pravidla (intranet, časopis pro zaměstnance), všichni zaměstnanci procházejí školením a obdrží brožuru shrnující příklady dodržování Corporate Compliance. Pokud má kdokoliv ze zaměstnanců podezření z porušování nebo nedodržování etického kodexu, má možnost anonymně informovat Corporate Compliance Officera nebo zavolat na námi zřízenou Hotlinku u externí firmy.

 

2. Jak běžný provoz firmy spojujete s praktickou ochranou životního prostředí?

Realizujeme interní projekt Green Office, kterému jsme přizpůsobili smlouvy s dodavateli, tříděný odpad v kancelářích a návody, co patří kam, používáme green gas taxi, nastalo velké zvýšení teleconferencí. Nově kontrolovaný interní projekt GREEN IT – všem zaměstnancům nastaveny spořiče obrazovky, přístroje se při pauzách samy vypínají aj. Neustále komunikujeme doporučení expertů z projektu GREEN IT směrem k našim zaměstnancům – prostřednictvím intranetu i tištěného infomagazínu.

 

3. Jaká vaše aktivita je nejpřirozenějším propojením podnikání vaší firmy s podporou komunity, ve které působí?

Podporujeme Prahu 9 formou spolupráce na organizaci Dne Země, a to již tradičně, každoročně. Umísťujeme naší unikátní fotografickou výstavu Ekologie v objektivu do prostor radnice Prahy 9.

 

4. Jaká aktivita v oblasti péče o zaměstnance se setkala za poslední 1-2 roky s největším pozitivním ohlasem?

Zahájili jsme projekt Challenge You/Your Manager, ve kterém pomocí interaktivních workshopů se snažíme podpořit všechny zaměstnance k otevřené komunikaci, konstruktivní přijímaní a udělování zpětné vazby. Dále pravidelně nabízíme zaměstnancům různé benefity – preventivní očkování zdarma, jazykové kurzy, školení atd – tyto jsou přijímány velmi pozitivně.

 

5. Jaký způsob (formu) komunikace o CSR strategii a aktivitách Vaše společnost využívá a jaké z těchto metod zainteresované strany nejvíce oceňují? 

Interně prostřednictvím intranetu, internetu, infočasopisu. Externě prostřednictvím propagace v médiích, odborných panelových diskuzí a konferencí, na tiskových konferencích a externích akcích. Máme vlastní reportážní film dokumentující naše CSR aktivity, ten pouštíme na všech akcích a také běží jako smyčka na obrazovce ve vstupní hale firmy. Setkává se s výborným ohlasem, neboť jasně obrazově komunikuje naše CSR aktivity a viditelné přínosy a dopady těchto aktivit. Film pravidelně doplňujeme.

 

6. Kde a proč je umístěna pozice hlavního garanta CSR ve vaší organizační struktuře a jakým způsobem je zajištěna komunikace se zainteresovanými stranami?

Hlavním garantem CSR v naší firmě je Koordinátorka korporátní komunikace, která je supervizována přímo generálním ředitelem firmy a zároveň regionální komunikační centrálou, tedy CEE Head of Communication. Komunikace se zainteresovanými stranami probíhá prostřednictvím Oddělení korporátní komunikace.

 

7. Jakým způsobem se vaši zaměstnanci nejčastěji zapojují do volby a realizace CSR aktivit?

Máme sestavený komunikační výbor složený z různých zaměstnanců napříč divizemi, který se pravidelně schází a vznáší podněty pro CSR aktivity. Volbu CSR aktivit také mohou ovlivnit vedoucí divizí v rámci pravidelných Management Commitee setkání. Aktivity prezentujeme na intranetu, kde k nim probíhá také diskuze a možnost zpětné vazby ze strany zaměstnanců.

 

8. Na jaké faktory, kromě ceny, klade vaše společnost důraz v systému hodnocení a výběru dodavatelů a kritérií pro vyřazení a opětovné zařazení na seznam schválených a proč?

Trvalá udržitelnost, spolehlivost, flexibilita, ochota ke spolupráci na nestandardních projektech, otevřená komunikace a nastavený systém hodnocení splnění cílů spolupráce.