Business Leaders Forum | Česká spořitelna, a.s.
3455
page,page-id-3455,page-template-default,qode-core-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,pitch child-child-ver-1.0.0,pitch-ver-1.4.1, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Jméno firmy

Česká spořitelna, a.s.

Obor podnikání Banka
Kontaktní osoba Barbora Závodská (956 711 041)
Pozice tým CSR a Nadace
Web http://www.csas.cz

 

1. Jak zajišťujete dodržování etického kodexu (pravidel) ve vaší společnosti a všeobecných vztazích?

Principy a normy chování, kterými se v našem každodenním pracovním životě řídíme obsahuje Etický kodex zaměstnanců Finanční skupiny ČS. Poradcem v otázkách Etického kodexu zaměstnanců Finanční skupiny ČS je Manažer pro etiku, jehož institut vznikl v roce 2009. Ve vztazích vůči klientům se řídíme Kodexem bankovních služeb ČS, ve kterém vyhlašujeme vlastní standardy bankovních služeb pro naše klienty-občany (fyzické osoby – nepodnikatelé). Zároveň se hlásíme k dodržování všech bodů Kodexu chování mezi bankami a klienty, který vydala Česká bankovní asociace (standard ČBA č. 19/2005).

 

2. Jak běžný provoz firmy spojujete s praktickou ochranou životního prostředí?

Udržitelnost životního prostředí je jedním ze základních pilířů naší CSR strategie. Dlouhodobě spolupracujeme s partnery, kteří se zabývají ochranou a udržitelností životního prostředí. Sami se aktivně podílíme na udržitelném rozvoji, a to nejen při obchodních rozhodnutích, ale v každodenních činnostech. V loňském roce jsme vyhlásili soutěž pro zaměstnance banky – Zelená myš, která je motivuje k tomu, aby se zamysleli nad svou vlastní spotřebou papíru a nutností tisknout si pracovní materiály.

 

3. Jaká vaše aktivita je nejpřirozenějším propojením podnikání vaší firmy s podporou komunity, ve které působí?

Jednou z oblastí, na které se zaměřujeme v rámci naší CSR strategie je finanční vzdělávání, což je asi nejpřirozenější aktivita vzhledem k činnosti banky. Nicméně společenská odpovědnost obecně je součástí naší firemní strategie a firemní kultury a její základní principy shrnuje CSR strategie banky, kterou zastřešuje heslo „Investujeme pro budoucnost“. Vychází z obecných zásad společenské odpovědnosti a vznikla na základě průzkumu názorů zaměstnanců, klientů, akcionářů i veřejnosti. Těžištěm našich činností je vedle vzdělávání-primárně finančního, i sociální integrace a pomoc seniorům, péče o udržitelný rozvoj prostředí, ve kterém žijeme a drogová problematika (prevence a léčba závislostí). Klíčovým nástrojem pro naplňování CSR aktivit je Nadace ČS založená v roce 2002.

 

4. Jaká aktivita v oblasti péče o zaměstnance se setkala za poslední 1–2 roky s největším pozitivním ohlasem?

Společenskou odpovědnost uplatňujeme vůči všem zájmovým skupinám, tedy i zaměstnancům. Oceňovanou aktivitou je program na podporu rovných příležitostí („Diversitas“), který funguje od roku 2008. Cílem programu Diversitas je: nastavit rovné příležitosti ve všech pozicích a ve všech oblastech, zajistit maximální využití sociálních, genderových a věkových rozdílů v týmech, vytvořit příznivé podmínky pro ženy-rodiče, zajistit mentoring a coaching pro ženy a otevřít pracovní příležitosti pro zdravotně postižené. Další ceněnou aktivitou je program Čáp na podporu návratu matek po mateřské dovolené.

 

5. Jaký způsob (formu) komunikace o CSR strategii a aktivitách vaše společnost využívá a jaké z těchto metod zainteresované strany nejvíce oceňují?

Pro komunikaci o CSR strategii a aktivitách v této oblasti vyžíváme všechny interní média, tzn. interní časopis pro zaměstnance, intranet, elektronické bulletiny. Témata se snažíme zajímavě zpracovat, např. formou rozhovoru s některým ze zástupců našich dlouhodobých partnerů z neziskového sektoru. Předvánoční číslo interního časopisu je zpravidla téměř celé věnováno právě společenské odpovědnosti a firemnímu dárcovství.

 

6. Kde a proč je umístěna pozice hlavního garanta CSR ve vaší organizační struktuře a jakým způsobem je zajištěna komunikace se zainteresovanými stranami?

Tým CSR a Nadace je součástí úseku firemní komunikace, který vede ředitelka firemní komunikace. Do útvaru firemní komunikace spadá tiskové centrum, tým interní komunikace a intranetu, čímž je zajištěna přímá komunikace CSR aktivit ven i dovnitř banky.

 

7. Jakým způsobem se vaši zaměstnanci nejčastěji zapojují do volby a realizace CSR aktivit?

Každý z našich zaměstnanců může během roku věnovat dva pracovní dny na charitativní a obecně prospěšné aktivity, v rámci tzv. Dnů pro charitu s Českou spořitelnou. V roce 2010 se jich zúčastnilo 1 655 zaměstnanců, kteří byli pomáhat potřebným ve 119 neziskových organizacích po celé České republice. Další aktivitou je Grantový program České spořitelny, do něhož zaměstnanci přihlašují projekty neziskových organizací, se kterými spolupracují ve svém volném čase. V roce 2010 bylo podpořeno 6 projektů v celkové hodnotě 180 000 korun. V roce 2011 jsme počet grantů navýšili a financovali jsme deset v celkové částce 300 000 korun.

 

8. Na jaké faktory, kromě ceny, klade vaše společnost důraz v systému hodnocení a výběru dodavatelů a kritérií pro vyřazení a opětovné zařazení na seznam schválených a proč?

Při výběru dodavatele se řídíme následujícími základními principy:

  • Transparentnost – proces je otevřený a srozumitelný a má všem dostupná, známá a spravedlivá pravidla.
  • Odpovědnost – každý krok procesu má svoji zodpovědnou osobu (personal tracking).
  • Poctivé jednání – všichni dodavatelé dostávají stejnou příležitost a přistupuje se k nim stejně a bez předsudků.
  • Úplnost – rozhodnutí se přijímají na základě kompetentní a komplexní analýzy, která bere v úvahu všechny aspekty, informace, scénáře a možnosti.