Business Leaders Forum | Instalace vodicích linií ve stanici metra Radlická
3172
single,single-post,postid-3172,single-format-standard,qode-core-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,pitch child-child-ver-1.0.0,pitch-ver-1.4.1, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Instalace vodicích linií ve stanici metra Radlická

Ve stanici metra Radlická vznikly díky iniciativě Ery a Business Leaders Fora vodicí linie pro nevidomé a slabozraké

Od poloviny října se mohou díky vodicím liniím ve stanici metra Radlická bezpečněji pohybovat nevidomí a slabozrací. Mělké linky vyfrézované do podlahy slouží nevidomým jako praktické vodítko, které umožňuje jejich snadnou a hlavně bezpečnou orientaci na nástupišti. Projekt instalace vodicích linií v pražském metru vznikl za finanční podpory Ery jako iniciativa Business Leaders Fora a Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých.

„Era chce být pro všechny, tedy i pro ty, kteří potřebují pomoc. Je pro nás důležité ulehčovat život znevýhodněným ve společnosti a vodicí linie jsou zcela jasným dokladem takové myšlenky. Na vznik těchto linií v místě, kde sídlí ústředí skupiny ČSOB,jsme přispěli částkou 151 tisíc korun, přičemž vlastní realizaci zajistil Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s.Věříme, že nevidomým a slabozrakým zpřístupníme nejen pobočky Ery a ČSOB, ale také vstup do radlického údolí,“ říká Martin Kovář, ombudsman Poštovní spořitelny.

Stejný pohled má i výkonná ředitelka Business Leaders Fora Iva Petříčková: “Ve spolupráci s leadery českého byznysu designujeme a přivádíme v život konkrétní řešení reálných problémů. Od roku 1992 Business Leaders Forum poskytuje podporu firmám, které chtějí zanechat pozitivní stopu ve společnosti, v níž působí. Ne ji pošlapávat, ale povznášet.”

Samotné frézování umělých vodících linií zabralo v minulém týdnu realizátorům tři noční směny, kreslení a vyměřování se provádělo ještě za plného provozu metra. „Nově budované stanice metra jsou, podle stavebních předpisů postupně vstupujících v platnost, bezbariérově přístupné i zrakově znevýhodněným cestujícím. Několik nástupišť dříve vybudovaných bylo, s laskavostí Dopravního podniku, výjimečně i za přispění sponzorů, dodatečně opatřeno umělými vodicími liniemi. V několika stanicích ale bílá hůl ještě žádnou oporu nenajde. Samostatný pohyb nevidomého po takovém nástupišti není bezpečný, tedy je vlastně nemožný. Náklady spojené s dodatečnou realizací umělých vodicích linií nejsou nijak závratné, ale Dopravní podnik takto specializované finanční prostředky nemá. Bezpečné a samostatné – tedy lidsky důstojné – využívání metra zrakově znevýhodněnými cestujícími má ještě mezeru. Ovšem díky dobré vůli se tyto mezery postupně daří zacelovat,“ dodává Viktor Dudr z Metodického centra pro odstraňování bariér SONS.

 

Co jsou umělé vodicí linie

Jde o mělké drážky vyfrézované přímo do kamenné dlažby nástupiště a určené pro pohyb s bílou holí. Každá linie ve stanici Radlická měří 100 metrů, celkem jich je šest (tři na každé straně nástupiště). Drážky vznikají jen tam, kde nejsou vodicí linie přirozené – tedy masivní sloupy v malé vzdálenosti od sebe, oddělující prostor podél nástupní hrany od ostatní plochy nástupiště. Je to součást systému orientačních hmatových a akustických úprav, které se v České republice šíří, a usnadňuje nevidomým a slabozrakým samostatný pohyb na ulici a samostatné využívání veřejné dopravy, na níž je tato skupina lidí odkázaná.

 

Další informace