Business Leaders Forum | Křídla a kořeny naší rodiny
7167
single,single-post,postid-7167,single-format-standard,qode-core-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,pitch child-child-ver-1.0.0,pitch-ver-1.4.1, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Křídla a kořeny naší rodiny

Síť mateřských center (Síť MC) vyhlašuje celoroční kampaň jako příspěvek k 20. výročí Mezinárodního roku rodiny vyhlášeného OSN (viz níže). Kampaň bude probíhat po celý rok na různých místech republiky. Každý měsíce bude mít své specifické zaměření na úhel pohledu na rodinu propojený s významnými dny, které do daného měsíce spadají. Posláním kampaně je otevřít prostor pro veřejnou diskusi stěžejních odborníků a dalších aktérů v oblasti rodinné problematiky včetně zapojení rodin samotných. Kampaň by měla též podpořit síťování organizací, které se zabývají rodinou z různých úhlů pohledu, napříč státním, neziskovým i ziskových sektorem a zapojit média.

Podoba kampaně bude záležet na organizacích, které se do kampaně zapojí. Primárně to budou mateřská centra sdružená v Síti MC, ta přispějí svými tradičními aktivitami na posilování rodiny – od komorních akcí v mateřském centru po velké akce pro širokou veřejnost, od sportovních soutěží přes kreativní happeningy i společenské a kulturní události po vzdělávací semináře či besedy s odborníky. Síť MC bude postupně
oslovovat odborníky a další organizace napříč sektory.

„Vyhlášení Mezinárodního roku rodiny OSN proběhlo bez povšimnutí, a tak jsme se rozhodli v nestabilizovaném politickém prostředí začít sami. Nechceme čekat na další příležitost – nejspíše dalších deset let. Pokusíme vrátit hodnoty rodiny do centra pozornosti společnosti a politického rozhodování, ostatně co cennějšího společnost má. Leden věnujeme přípravě a sběru potřebných dat, od února se pak už budeme zaměřovat na témata jednotlivých měsíců. Věříme, že v našem úsilí nezůstaneme sami,“ vysvětluje zahájení kampaně prezidentka Sítě MC Rut Kolínská.

Název kampaně vychází z parafráze citátu „Děti by měly dostat od svých rodičů dvě věci: kořeny a křídla“ (Johann Wolfgang Goethe). Kořeny směřují do minulosti k našim prarodičům (předkům) a křídla upozorňují na zodpovědnost, která zavazuje každého, kdo přijímá úkol rodičovství. Měsíční témata kampaně viz text tiskové zprávy níže.

Kontakt: rut.kolinska@materska-centra.cz, 603 271 561

Síť mateřských center o.s. vznikla v roce 2001. Posiluje občanský život komunity, hodnoty rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohu rodičů, mateřskou a otcovskou roli ve společnosti, podporuje právní ochranu rodiny, mateřství a rovných příležitostí pro všechny, usiluje o zdravý život ve zdravém prostředí. Síť MC poskytuje svým členům podporu a metodické vedení, pomáhá vzniku nových MC, pořádá semináře a konference, spolupracuje se státními i nestátními organizacemi i se zahraničními subjekty podobného zaměření. V současné době sdružuje Síť MC téměř 300 členských MC. Více zde.

SitMC_TZ_Kridla a koreny_kampan 2014

OSN_Rok_rodiny 2014