Business Leaders Forum | Dejme ženám šanci
7421
single,single-post,postid-7421,single-format-standard,qode-core-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,pitch child-child-ver-1.0.0,pitch-ver-1.4.1, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Dejme ženám šanci

Nadace Open Society Fund vyhlašuje první grantové výzvy v programu Dejme (že)nám šanci. Podporují se projekty prosazující rovné příležitosti žen a mužů a prevenci domácího násilí a také spolupráci s norskými organizacemi. Uzávěrka je 14. března 2014.

O peníze mohou žádat tuzemské neziskové organizace, výzkumné a akademické instituce, veřejný i soukromý sektor, církevní organizace a také mezivládní organizace s působností v Česku.

Výše grantu

  • velký grant: 6,2 až 15 milionů korun na jeden projekt v délce minimálně 12 měsíců
  • malý grant: 124 000 až 6,2 milionu korun na jeden projekt v délce minimálně 6 měsíců
  • Celkem je v programu Dejme (že)nám šanci k dispozici 137 milionů korun z Norských fondů.
Všichni příjemci grantu si musí zajistit spolufinancování. Neziskové organizace ve výši 10 %, veřejné instituce (státní správa, samospráva), církevní nebo mezivládní organizace 20 % a ostatní právnické osoby 40 %.
Všechny informace jsou na www.dejmezenamsanci.cz.