Business Leaders Forum | Vláda schválila Národní akční plán společenské odpovědnosti
7999
single,single-post,postid-7999,single-format-standard,qode-core-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,pitch child-child-ver-1.0.0,pitch-ver-1.4.1, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Vláda schválila Národní akční plán společenské odpovědnosti

Ministerstvo průmyslu a obchodu přináší dobré zprávy:  Česká republika má od 2.4.2014 svůj oficiální strategický dokument pro koncept společenské odpovědnosti. Je jím “Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice”, na jehož vytváření se aktivně podílela i výkonná ředitelka Business Leaders Fora, Iva Petříčková. Dokument bude průběžně aktualizován v rámci procesu, jehož součástí bude i diskuse se zúčastněnými stranami.

Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice můžete zhlédnout zde.

 

Výčet kapitol nově schváleného Národního akčního plánu:

1. Východiska v České republice

– vnímání CSR

– sledování dopadů činnosti firmy na své okolí

– prosazování odpovědného přístupu by mělo přicházet především od firem

 

2. Dosavadní praxe v České republice

– Program Národní politiky podpory kvality (2000) a vznik odborné sekce Rady kvality “Společenská odpovědnost organizací”  (2008)

– nevládní organizace, např. Byznys pro společnost (BpS), Business Leaders Forum (BLF) a regionální organizace

– strategie EU pro sociální odpovědnost podniků na období 2011-2014 (koncept Evropa 2020)

– tvorba Národního akčního plánu pod Ministerstvem průmyslu a obchodu

– průzkumy veřejnosti a její zkušenosti se CSR

 

3. Klíčové oblasti Národního akčního plánu (priority a aktivity)

3. 1 Propagace a podpora konceptu společenské odpovědnosti

– CSR jako konkurenční výhoda a koncept založený na samoregulaci

– strategické priority Národního akčního plánu

– aktivity a jejich nositelé

 

3. 2 Dialog a spolupráce mezi všemi zainteresovanými stranami

– vymezení zainteresovaných stran

– institucionální koordinace dialogu

– strategické priority a jejich nositelé

 

3. 3 Samoregulace

– samoregulace podniků, způsoby samoregulace

– samoregulace jako nejúčinnější přístup v oblasti CSR a jeho podpora v České republice

– strategické priority a jejich nositelé

 

3. 4 Úloha orgánů veřejné správy, střešních organizací odborů, zaměstnavatelů a podnikatelů a dalších zúčastněných stran

– úloha státu spočívající především v podpoře dobrovolných opatření a formou doplňkové regulace

– nezastupitelná úloha podnikatelských subjektů

– vztah CSR a veřejných zakázek

 

3. 5 Šíření, implementace a dodržování mezinárodních standardů chování

– mezinárodní iniciativy CSR

– implementace mezinárodních iniciativ CSR v České republice

 

3. 6 Mezinárodní spolupráce

– spolupráce na 3 rovinách: Evropská komise, členské státy, mezinárodní organizace

– platformy v EU:  CSR Europe, European Alliance for CSR

 

3. 7 Dodržování lidských práv

– klasifikace lidských práv

– Listina základních práv a svobod, její implementace v České republice a dalších státech, dopad na přístup k pracovním podmínkám

 

3. 8 Vzdělávání a výzkum v oblasti společenské odpovědnosti

– neexistence vzdělání v oblasti společenské odpovědnosti

– cíl: začlenění společenské odpovědnosti jako integrální součásti vzdělávacího systému

 

3. 9 Uznávání a oceňování organizací za společenskou odpovědnost

– česká a mezinárodní ocenění (hodnocení Rady kvality, Národní cena ČR za CSR…)

– značky kvality (program Česká kvalita)

 

3. 10 Ochrana zájmů spotřebitelů

– zákazníci jsou zdrojem posilování konkurenceschopnosti

– situace v České republice (Spotřebitelský poradní výbor, dotační politika MPO v oblasti ochrany spotřebitele, právní předpisy)

– dopad CSR na přístup k ochraně spotřebitele