Business Leaders Forum | Bayer s.r.o. ocenil nejlepší studentské projekty na podporu prestiže vědy
8505
single,single-post,postid-8505,single-format-standard,qode-core-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,pitch child-child-ver-1.0.0,pitch-ver-1.4.1, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Bayer s.r.o. ocenil nejlepší studentské projekty na podporu prestiže vědy

Firma Bayer, člen Business Leaders Fora, již třetím rokem aktivně spolupracuje s žáky a studenty základních a středních škol v projektu Věda má budoucnost.

Tisková zpráva

Dne 6. června byl slavnostně zakončen další ročník programu Věda má budoucnost, a to školní konferencí probíhající přímo ve firmě Bayer. Své vlastní návrhy, jak pomoci zlepšit prestiž vědy v České republice zde odborné porotě, složené z manažerů firmy Bayer a odborníků ze vzdělávacích institucí AISIS, o.s. a Akademie věd ČR předložili samotní žáci a studenti základních a středních škol. Projekt „Věda má budoucnost“ se snaží dlouhodobě bojovat s negativním trendem klesajícího zájmu o přírodovědné obory u české a slovenské mládeže. Děti ze základních a středních škol se v této iniciativě firmy Bayer již třetím rokem seznamují s využitím přírodovědných oborů v praxi přední inovativní, chemicko-farmaceutické firmy. Koordinaci projektu řídí organizace AISIS, v projektu je zapojena řada dalších předních firem, kterým leží na srdci budoucnost přírodovědných a technických oborů.

„Stále klesající zájem žáků o přírodovědné obory vnímáme jako vážnou hrozbu pro Českou republiku. Tento trend a nedostatek technicky a přírodovědně vzdělaných absolventů dlouhodobě nepříznivě ovlivňuje ekonomický rozvoj ČR a její konkurenceschopnost. Bayer se v rámci svého firemního motta: Věda pro lepší život rozhodl tomuto negativnímu trendu proaktivně čelit právě zapojením v projektu Věda má budoucnost. Těší nás, že právě naši odborníci, naši zaměstnanci jsou těmi, kteří pedagogům základních a středních škol, ale především právě mladé generaci sami ukazují, jaké příležitosti a možnosti přírodovědné obory přináší pro zlepšování kvality života,“ uvedl Frank Held, generální ředitel firmy Bayer pro Českou republiku a Slovensko.

V praxi projekt Věda má budoucnost probíhá formou aktivní spolupráce firmy a škol. Mladí lidé se aktivně zapojují do těchto aktivit:

–      V rámci setkání „Den v životě firmy“ na vlastní kůži poznají, jak funguje mezinárodní firma zaměřená na inovace, výzkum a oblast přírodních věd v českém prostředí, čím se její pracovníci zabývají, jaké problémy řeší, co ke své práci potřebují. Zároveň se seznámí s fascinujícími řešeními, které přírodovědné obory v praxi přináší, jaké celospolečenské výzvy mohou pomáhat řešit.

–      V bloku s názvem „Tvorba životopisů a příprava na pohovor“ se přímo ve firmě mladí lidé učí, jak se připravit na příjímací pohovor, který si s personalisty také mají možnost nanečisto vyzkoušet. Dále s odborníky konzultují, jak má vypadat správný životopis a jak směřovat na budoucí kariéru v přírodovědných oborech.

–      Na setkání „Věda v praxi“ si účastníci prožijí zkoumání vědy tváří v tvář s vědci a odborníky z Akademie věd ČR.

Program byl završen na závěrečné školní konferenci, prezentacemi studentů před vrcholovými manažery firmy Bayer, kdy studenti představili své návrhy, jak zlepšit prestiž vědy v České republice.

Navrhované projekty byly představeny také laické veřejnosti na portálu www.soutez.vedamabudoucnost.cz, kde studenti získávali nezávislá hodnocení a doporučení veřejnosti a dalších škol a partnerů v projektu.

Porota složená ze zástupců firmy Bayer, zástupců Akademie věd ČR a neziskové organizace AISIS vybrala v rámci konference 3 vítězné projekty, které byly oceněny finančními odměnami v celkové výši 35.000 Kč.  Během konference studenti také mohli napřímo získat zpětnou vazbu od pracovníků firmy Bayer, diskutovat se zaměstnanci z různých úrovní a oddělení firmy.

Přehled vítězných studentských kolektivů letošního ročníku soutěže „Jak zlepšit prestiž vědy“ najdete na webových stránkách www.vedamabudoucnost.cz nebo www.soutez.vedamabudoucnost.cz, případně na facebookové stránce.

Z průběžného hodnocení projektu vyplynulo, že studenti v rámci projektu nejvíce oceňují právě možnost potkat se se zaměstnanci z praxe tváří v tvář, poznat prostředí firmy, kde mohou jednou pracovat a využít získaných poznatků při rozhodování o svém dalším profesním směřování. Učitelé zapojení v projektu Věda má budoucnost oceňují především prakticky prezentované možnosti různých typů povolání v oblastech, kde se využívá oborů chemie, biologie a fyziky. Vnímají to jako výrazné zatraktivnění výuky a velmi přínosnou demonstraci toho, jak se mohou jejich žáci uplatnit v různých oborech v rámci chemicko-farmaceutického průmyslu. Díky řadě podnětů, které během celého vzdělávacího procesu získali, obohacují výuku o praktické poznatky a pokouší se ji udělat pro své žáky zajímavější.

Žáci se často rozhodují o svém budoucím zaměstnání podle toho, jak je bavily předměty ve škole. Program projektu Věda má budoucnost” byl proto koncipován tak, aby mladí lidé viděli, že tyto obory jsou pro kvalitu života velmi zásadní a mají obrovský potenciál pro budoucnost. Důležité je v projektu také ukázat učitelům různé inovace a trendy v aplikaci těchto oborů tak, aby byli učitelé schopni své žáky zaujmout a motivovat je pro zájem o přírodovědné a technické obory a aby jim pomohli s následným uplatněním na trhu práce, “ vysvětluje hlavní cíl vzdělávacího programu Radim Zabadal, hlavní koordinátor projektu Věda má budoucnost.

Do projektu Věda má budoucnost bylo v České republice do současnosti aktivně zapojeno více než 700 žáků a téměř 200 učitelů, na Slovensku zatím 200 žáků a 14 učitelů.

O projektu Věda má budoucnost

Hlavními partnery projektu, který vznikl v roce 2011, jsou firmy IBM, Bayer a ŠKODA AUTO. Projekt probíhá pod záštitou MŠMT, Akademie věd ČR a Svazu průmyslu. Spoluorganizaci projektu má na starosti občanské sdružení AISIS. V projektu jde o strukturovanou spolupráci zapojených škol a firem. Smyslem projektu je zatraktivnění přírodovědných a technických oborů na základních a středních školách.

Know-how celého projektu vychází z úspěšné irské iniciativy School Business Partnership, do níž je v současné době v celém Irsku zapojeno na 125 velkých firem a 170 škol. V letošním roce je do projektu v ČR zapojeno 5 firem. Organizátoři ovšem usilují o stále širší zapojení dalších firem, aby dokázali jednak rozšířit vliv projektu na zvyšování zájmu o přírodovědné a technické obory u mladých lidí a zároveň uspokojit stále narůstající zájem o spolupráci s firmami ze strany základních a středních škol v České republice.