Business Leaders Forum | Síť mateřských center přináší výsledky průzkumu o české společnosti ve vztahu k rovným příležitostem rodičů v rodičovství a péči o domácnost
8519
single,single-post,postid-8519,single-format-standard,qode-core-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,pitch child-child-ver-1.0.0,pitch-ver-1.4.1, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Síť mateřských center přináší výsledky průzkumu o české společnosti ve vztahu k rovným příležitostem rodičů v rodičovství a péči o domácnost

Tisková zpráva Sítě MC, 8. 7. 2014

Rozpory v české společnosti mezi přáním a skutečností v oblasti rovných příležitostí v péči o děti a o domácnost, nejen to odhalilo dotazníkové šetření

Rozsáhlé dotazníkové šetření Sítě mateřských center přináší odpověď na otázku, jak se odrážejí rovné příležitosti žen a mužů v péči o děti a o domácnost. Jen 15 % respondentů se dělí v péči o dítě napůl.

Výsledky dotazníkového šetření shrnují názory celkem 455 osob – z toho 442 žen a 13 mužů. Názorovou škálu ovlivňuje přetrvávající stereotypní vnímání ženy jako pečující osoby a muže jako osoby, která zajišťuje finanční zabezpečení rodiny. Což podtrhuje i skutečnost, že muži ve většině případů vydělávají více než ženy a domácnost s dětmi by v případě, kdy by muž zůstal na rodičovské dovolené, absenci jeho příjmu neunesla. A byly to právě finanční důvody (žena vydělávala více), které vedly muže, aby zůstali na rodičovské dovolené.

Navzdory tomu více než polovina respondentek a respondentů považuje za nejdůležitější aspekt při rozhodování, kdo půjde na rodičovskou dovolenou, zájem pečovat o dítě. Na druhou stranu pouze 37 % žen si dovede představit, že by muži měli jít povinně na rodičovskou dovolenou, kterou by ze zákona dostali po porodu od zaměstnavatele.

„Dotazník vyvolal nečekanou reakci, většinu odpovědí jsme získali během 14 dnů. Ženy i muži využili v nebývalé míře možnost se anonymně vyjádřit v otevřených otázkách a my tak získali čtivou sondu do každodenního života rodin. Rozsáhlé výpovědi dodávají statistickým číslům jiný rozměr – vyplývá z nich rozpor mezi přáním a skutečností.  Například čteme, že se ženy často obávají dát mužům prostor jak v péči o děti, tak i o domácnost, ale zároveň by chtěly, aby muži měli větší podíl,“ přibližuje Rut Kolínská důvody zveřejnění citací.

Výsledky tohoto dotazníkového šetření naleznete zde.

Kontakt: Rut Kolínská, 603 271 561, rut.kolinska@materska-centra.cz