Business Leaders Forum | Pasparta novým členem platformy Business Leaders Forum
10521
single,single-post,postid-10521,single-format-standard,qode-core-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,pitch child-child-ver-1.0.0,pitch-ver-1.4.1, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Pasparta novým členem platformy Business Leaders Forum

Nakladatelství PASPARTA si již při svém vzniku dalo za cíl vytvářet pracovní příležitosti pro lidi s poruchou autistického spektra (PAS) a fungovat jako sociální podnik. Společenskou odpovědnost si tedy dalo tak říkajíc do vínku. Svou činností se snaží zlepšovat postavení lidí s autismem šířením osvěty o tomto hendikepu. Ve společnosti totiž panuje stále poměrný nedostatek odborných a vědecky ověřených informací o autismu a zároveň celá řada mýtů. Knihy nakladatelství Pasparta jsou určeny nejen lidem s autismem samotným, ale i jejich blízkým a těm, kteří o ně pečují – lékařům, psychologům, pedagogům a další odborné i laické veřejnosti. Pasparta se snaží svoji pozornost zaměřovat také na děti a mládež a působit v oblasti výchovy k toleranci a prevenci šikany, jejíž obětí se děti s PAS ve školách stávají.

Dalším problémem, který se snaží řešit, je samotné uplatnění lidí s PAS na trhu práce. Jedná se často o jedince s nadprůměrným intelektem a schopnostmi, kteří však v pracovním životě často selhávají. O to více si však svá selhání uvědomují. Nakladatelství jim poskytuje možnost uplatnění na kvalifikovaných pozicích a vytváří jim příznivé pracovní podmínky jako je flexibilní pracovní doba, zkrácený úvazek či individuální přístup.

“Chceme se zapojit do práce BLF, které sdružuje podobně smýšlející podniky a subjekty. Tedy ty, které si kladou za cíl podnikat na bázi, která neslouží jen vlastnímu prospěchu, ale i prospěchu celé společnosti. Chceme se zapojit do konkrétních projektů a budeme rádi, pokud přispějeme svou troškou k jejich prospěchu i k zvyšování povědomí o společenské odpovědnosti obecně.”