Business Leaders Forum | Role firem v transformaci v ČR, třístranná diskuze při Foru 2000
10877
single,single-post,postid-10877,single-format-standard,qode-core-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,pitch child-child-ver-1.0.0,pitch-ver-1.4.1, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Role firem v transformaci v ČR, třístranná diskuze při Foru 2000

Praha, 14. září 2015 – Firmy velkého i malého rázu přicházejí do každodenního kontaktu se školstvím, především s univerzitním. Jsou si vědomi toho, že pokud chtějí být úspěšnými na českém i zahraničním trhu, potřebují kvalitní zaměstnance. Nedostatek absolventů se znalostí pracovního prostředí i nedostatek specializovaných pracovníků pro moderní obory vyvolává u firem a stejně tak i univerzit naléhavou otázku: Co můžeme udělat pro to, aby se situace zlepšila a společně jsme vytvořili partnerské prostředí, kde mladá generace získá vše potřebné pro život a své uplatnění? Proto Business Leaders Forum otevírá společně s Forem 2000 diskusi mezi zástupci zainteresovaných sektorů.

Letošní, již devatenáctý, ročník konference Václava Havla Forum 2000 nese název Demokracie a vzdělání. Při této příležitosti pořádá platforma Business Leaders Forum diskuzi na téma „Role firem v transformaci vzdělávání v ČR“, ke které se u kulatého stolu sejdou zástupci firem, školství, neziskového sektoru a církve. Uzavřená diskuze bude probíhat od 14 do 16 hodin na adrese Hradčanské náměstí 16, Praha 1 a zúčastní se na 30 zástupců firem, neziskového sektoru, školství a církve. Její partneři jsou společnosti Rossmann, IBM a Linet. Díky této příležitosti mohou firmy projednávat konkrétní možné způsoby spolupráce přímo s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Před vlastní diskuzí proběhly 1:1 schůzky s každým z účastníků, ze kterých vyplynuly společné cíle účastníků – dojít ke konsenzu nad rolí firem a školství, návrhy navazujících konkrétních kroků směřujících k pozitivním změnám v provazování firem a škol.

Diskuzi otevře Mons. Václav Malý, který se v 90. letech zasloužil o znovuobnovení církevního vzdělávání. „Vzdělání nelze redukovat na osvojení znalostí, které zaručují okamžitý zisk,“ konstatoval biskup Václav Malý. Mezi diskutujícími se objeví například pan Miroslav Jašurek, zástupce ministryně školství, paní Ivana Janečková, zakladatelka Duhovka Group, paní Marta Nováková, prezidentka SOCR ČR, pan Miroslav Kundrata, generální ředitel Nadace Partnerství, paní Barbora Chuecos, generální ředitelka společnosti Mary Kay, nebo Vladimíra Michnová (Linet), ta uvádí: “Linet chce být partnerem v nutné transformaci, protože pozorujeme kritický nedostatek technicky vzdělaných absolventů v České republice, což by do budoucna mohlo způsobit ztrátu konkurenční výhody.“ Společnost Linet mimo jiné spravuje Technické mateřské školky Linetky a úzce spolupracuje s regionálními školami, což vnímá jako součást firemní DNA.

Body, na kterých se shodnou účastníci během diskuze budou sloužit jako podklady pro další kroky vedoucí k transformaci českého vzdělávání, při níž bude role businessu nedílnou součástí.

Kontakt pro média: Tereza Koblasová, 607 838 164, koblasova@blf.cz