Business Leaders Forum | Det Norske Veritas
3457
page,page-id-3457,page-template-default,qode-core-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,pitch child-child-ver-1.0.0,pitch-ver-1.4.1, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Jméno firmy

Det Norske Veritas

Obor podnikání Dodavatel služeb v oblasti řízení rizik, certifikace systémů řízení, inspekce a produktové certifikace.
Kontaktní osoba Tomáš Urban (+420 233 321 231)
Pozice výkonný ředitel
Web http://www.dnv.cz

 

1. Jak zajišťujete dodržování etického kodexu (pravidel) ve vaší společnosti a všeobecných vztazích?

Dodržování etického kodexu je součástí dohody se zaměstnancem a se spolupracujícími subjekty.

Zaměstnanci jsou s interními pravidly seznamováni již během přijímacího pohovoru a posléze je jejich porozumění ověřováno v rámci úvodní sady školení. V průběhu běžného pracovního procesu pak probíhá řada interních školení, ve kterých jsou zdůrazňovány postoje společnosti včetně příkladů uváděných na konkrétních případech a situacích.

 

2. Jak běžný provoz firmy spojujete s praktickou ochranou životního prostředí?

Naše společnost má ochranu životního prostředí a podnikové zodpovědnosti již přímo ve svém mottu:

„Ochrana života, majetku a životního prostředí“. Jako norská firma jsme přirozeně vnímáni jako ekologicky zaměřená společnost.

Evidujeme množství vypouštěného CO2 při letech letadlem, a stejně tak jeho ušetření např. organizováním schůzek přes internet tzv. live meetingů.

Omezujeme jízdy automobilem využíváním práce z domova (home office).

Podporujeme ekologické projekty zaměstnanců v jejich soukromém životě např. nákup nízkoenergetických spotřebičů, ekologickou dopravu, izolace oken a domů apod.

V souladu s požadavky ISO 14001 si pak každoročně stanovujeme ekologické cíle, třídíme odpad a provozujeme sběrné boxy na použité baterie.

 

3. Jaká vaše aktivita je nejpřirozenějším propojením podnikání vaší firmy s podporou komunity, ve které působí?

Již z podstaty svého podnikání nabízíme řadu produktů, které jsou ekologické a další projekty z oblasti podnikové zodpovědnosti přímo zavádějí, jejich provoz kontrolují anebo navrhují zlepšení. A to od klasické certifikace ISO 14001 nebo výpočtu uhlíkové či vodní stopy, ověřování výročních zpráv či kontroly podle nejnovějších „energetických“ norem ISO 50001 a 16001. Seznamujeme také širokou veřejnost s těmito aktivitami, jejich smyslem a praktickými dopady.

 

4. Jaká aktivita v oblasti péče o zaměstnance se setkala za poslední 1-2 roky s největším pozitivním ohlasem?

Podpora soukromých ekologických projektů zaměstnanců a v případě matek s dětmi a auditorů i možnost, v případě potřeby, pracovat z domova (home office).

 

5. Jaký způsob (formu) komunikace o CSR strategii a aktivitách Vaše společnost využívá a jaké z těchto metod zainteresované strany nejvíce oceňují?

Z důvodu nadnárodní struktury firmy a z ekologických důvodů preferujeme elektronické kanály jako jsou interní web, firemní databáze znalostí, případně mailing na skupiny zainteresovaných pracovníků. Samozřejmě pro zajímavé projekty používáme i firemní časopis, ale ten je právě z ekologických důvodů v papírové formě vydáván relativně zřídka.

 

6. Kde a proč je umístěna pozice hlavního garanta CSR ve vaší organizační struktuře a jakým způsobem je zajištěna komunikace se zainteresovanými stranami?

Na úrovni zemí je za celé CSR hlavním garantem vedení společnosti, např. v Česku a na Slovensku přímo výkonný ředitel.

Pro oblast ekologie je pak stanovena osoba zodpovědná přímo výkonnému řediteli.

 

7. Jakým způsobem se vaši zaměstnanci nejčastěji zapojují do volby a realizace CSR aktivit?

CSR chápeme v její plné šíři od ekologie, přes vztah k zaměstnancům a okolí až po programy na ochranu proti podvodům a korupci. Realizaci aktivit tak máme začleněnou do běžného pracovního života a jsou považovány za součást způsobu práce a kultury společnosti.

Co se týká vlastní volby CSR aktivit, tak zaměstnanci sami navrhují nové ekologické cíle, doporučují oblasti pro sponzorování, navrhují opatření pro zlepšení vztahu se zaměstnavatelem, případně realizují některé aktivity zcela samostatně.

 

8. Na jaké faktory, kromě ceny, klade vaše společnost důraz v systému hodnocení a výběru dodavatelů a kritérií pro vyřazení a opětovné zařazení na seznam schválených a proč?

Pro výběr dodavatele je klíčová jeho bezúhonnost a jeho aktivity, které by mohly narušit vnímání našeho postavení nezávislého a solidního auditora. Jako dodavatele pak chápeme především externí spolupracovníky, kde je jasně nastavený smluvní vztah, který obsahuje i požadavky z oblasti CSR.

Při hodnocení dodavatelů se pak sledují především kvalita a včasnost dodávek. Cena je sice také sledována, ale není rozhodujícím faktorem.