6 tipů, jak může být vaše firma udržitelnější

Podle Vojtěcha Pilnáčka, zakladatele a předsedy Asociace progresivních podnikových ekologů, v článku pro Hospodářské noviny, budou firmy po koronavirové krizi hledat způsoby, jak ušetřit, i na úkor ekologických rozhodnutí. Přitom mnohé kroky, které firma může podnikout k ekologičtějším zítřkům, šetří nemalé částky jejích prostředků.

Pokud jste se doposud ekologií ve vaší firmě příliš nezabývali, teď je ten správný čas začít. Přemýšlet a neustále vylepšovat procesy ve firmě tak, abyste například produkovali co nejmenší množství odpadu a celkově nezvyšovali zátěž životního prostředí, je v dnešní době trendem mezi menšími i většími podniky. Navíc trendem prospěšným pro všechny zúčastněné strany – firmu, její akcionáře, komunitu ve které působí, její zaměstnance i životní prostředí. 

 1. Začněte s enviromentálním auditem. Díky němu zjistíte, do jaké míry podnik dodržuje zákony, nařízení a vyhlášky týkající se životního prostředí a jak dodržuje své vlastní směrnice (popřípadě jaké směrnice by měl nastavit). Můžete jej použít jako dobrý základ a inspiraci pro vaše budoucí kroky za cestou ekologické a environmentální udržitelnosti. 
 2. Používejte co nejvíc recyklovaných materiálů. Nedávno byla schválena nová odpadová legislativa, která nařizuje povinnost recyklace 55 % veškerého komunálního odpadu. Také bude nutné recyklovat 65 % všech obalových odpadů. Obojí již v roce 2025. Zaměřit se tak na recyklovatelnost vašeho balení bude v několika nadcházejících letech klíčové. O problematice tvorby recyklovaných obalů a jak na ta nejlepší řešení si můžete přečíst v tomto článku
  Kromě samotné výroby se soustřeďte na užití recyklovaných materiálů i v kancelářích. Například užití recyklovaného papíru se firmy dlouhou dobu bránily, ale když jej začalo užívat Ministerstvo životního prostředí, ušetřilo 600 tisíc korun ročně.
  Kromě recyklovaného papíru v tiskárnách můžete používat i šanony, sešity a jiné kancelářské potřeby, které jsou z něj vyrobené. Nabídněte také svým zaměstnancům na pracovišti možnost bezplatně odevzdat vysloužilá elektrozařízení a baterie. Připojte se tak k projektu Zelená firma, díky kterému budete mít jistotu, že bude elektroodpad ekologicky zrecyklován. 
 3. Darujte, nevyhazujte. Pokud vás čeká stěhování kanceláří, popřípadě budete vyměňovat kancelářský nábytek, porozhlédněte se po místech, kam jej můžete darovat. Například Nábytková farma použitý, ale stále funkční nábytek, od vás zdarma odveze a po jeho prodání dá 90 % výdělku na provoz komunity Bétel, kde se léčí lidé ze závislosti. Podobně funguje i nezisková organizace Z pokoje do pokoje, která od vás nábytek zdarma odveze a poté jej navrátí do koloběhu. 
 4. Využívejte obnovitelné zdroje energie. Kromě solárních panelů můžete využít třeba teplo, které produkují vaše počítače a jiná kancelářská zařízení, a užít jej k ohřevu vody v kanceláři. ČEZ například pro své Bulharské pobočky využívá k topení geotermální energii
 5. Podpořte zaměstnance v dělání ekologických rozhodnutí. Vzdělávejte zaměstnance v tom, jaký dopad mohou mít jejich každodenní rozhodnutí. Informujte je o nových ekologických krocích, které vaše firma podniká. Podpořte je v projektech, které pomáhají snížit jejich ekologickou stopu. Jedním z takových projektů je i například Do práce na kole. Obvykle výzva podporuje zaměstnance v tom, aby cestovali do práce jinak než autem. Tento rok je trochu pozměněná, aby vyhovovala i těm, kteří se do práce zatím kvůli koronavirové krizi vrátit nemohli. Zaměstnanci si tak mohou zapisovat vyjížďky, procházky a jiné bezmotorové cesty na nákup nebo domácí cvičení.
  Vzdělávat zaměstnance můžete i prostřednictvím workshopů a přednášek. Business Leaders Forum všem svým členům nabízí workshopy pro zaměstnance, zaměstnvatele, stakeholdery i obchodní partnery. Podle toho, na co se firma chce zaměřit, může vedení vybrat ze 4 různých témat: Zelená kancelář a Eko Office Management jsou zaměřené především na zajištění ekologického chodu firmy a pochopení vlivu jednoho každého zaměstnance na celkový dopad firmy na životní prostředí. Workshop Udržitelnost ve firmě dává zaměstnancům širší perspektivu a strategický pohled na CSR aktivity. Z každého zaměstnance se pak může stát iniciátor pozitivních změn uvnitř společnosti a nadšený ambasador firmy a jejího ekologického smýšlení navenek. Workshop Měření a reporting v CSR zase nabízí náhled do metodiky měření udržitelných projektů a ukazuje best practices z českého trhu i zahraničí. Kromě samotného workshopu mohou být přínosné i infografiky o tom, co firma pro ekologii dělá.
 6. Recyklujte i v kanceláři. Dejte svým zaměstnancům možnost třídit odpad i v kanceláři. Rozestavte recyklační koše do různých míst tak, aby jejich užívání bylo pohodlné. 

Toho, co můžete pro zvýšení udržitelnosti ve vaší firmě udělat, je mnohem více. V tomto článku najdete pouze pár tipů, kterými se můžete inspirovat. Nejdůležitější je zhodnotit svou výchozí pozici – jaký máte dopad na životní prostředí a které části vašeho byznysu se nejvíce týká. Dále je nutné stanovit si jasné cíle – konkrétní a měřitelné. Z vlastní zkušenosti můžeme říci, že u  firem, které udržitelnost řeší strategicky, se vynaložené prostředky brzy kladně promítnou i do jejich byznysu. 

V našem dalším online setkání pro členy si o ekologii ve firmě a implementování udržitelných procesů řekneme více informací. Našim členům také pomůžeme s konkrétními příklady a problémy, které firmě mohou zavedení určitých praktik a procesů ztěžovat. A pro vás ze setkání připravíme článek na náš web, ve kterém se dozvíte zase o něco víc. 

Autor: Monika Sekal