Business Leaders Forum | ABB, s.r.o.
3445
page,page-id-3445,page-template-default,qode-core-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,pitch child-child-ver-1.0.0,pitch-ver-1.4.1, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Jméno firmy

ABB, s.r.o.

Obor podnikání Dodavatel technologií pro energetiku a automatizaci
Kontaktní osoba Magdaléna Steinerová (magdalena.steinerova@cz.abb.com)
Pozice Web & CSR Manager
Web http://www.abb.cz
 

1. Jak zajišťujete dodržování etického kodexu (pravidel) ve vaší společnosti a všeobecných vztazích?

Každý nově příchozí zaměstnanec je personalistou seznámen s Kodexem jednání ABB a během dalších tří měsíců projde praktickým e-learningovým školením v oblasti etiky. Kromě toho mají všichni zaměstnanci možnost oznámit podezření na chování, které není v souladu s kodexem jednání pomocí tzv. Horké linky etiky podnikání. Pro externí partnery je zřízena linka pro stakeholdery.

 

2. Jak běžný provoz firmy spojujete s praktickou ochranou životního prostředí?

Efektivní využití energie je klíčovým cílem společnosti ABB jak v kontextu produktů, systémů a služeb, které nabízíme svým zákazníkům, tak u vlastních činností. Dali jsme si závazek snížit naši spotřebu energie o 2,5 procent na zaměstnance ročně a snažíme se o maximální možnou míru recyklace odpadu z výroby. Rovněž jsme vytvořili seznam zakázaných chemických látek pro použití v ABB, který je přísnější než požadavky české či evropské legislativy.

 

3. Jaká vaše aktivita je nejpřirozenějším propojením podnikání vaší firmy s podporou komunity, ve které působí?

Portfolio společnosti ABB obsahuje řešení energetické účinnosti od získávání energie až po její využití ze strany spotřebitele. 45 procent našich celosvětových tržeb tvoří technologie šetřící energii a rovněž působíme v oblasti elektromobilty, kde je našim cílem poskytnout uživateli rychlé, bezpečné a pohodlné dobití elektromobilu.

Společnost ABB také aktivně podporuje neziskové organizace v okolí svého působení. Budujeme vztahy s vybranými organizacemi v oblasti integrace a vzdělávání a snažíme se jim pomáhat nejen finančně, ale i nakupováním jejich produktů či služeb a darováním odborných znalostí a času našich zaměstnanců.

 

4. Jaká aktivita v oblasti péče o zaměstnance se setkala za poslední 1-2 roky s největším pozitivním ohlasem?

Dlouhodobě se snažíme vytvářet pracovní prostředí, které je přátelské k lidem i k přírodě. Třídíme odpad, změnili jsme výchozího nastavení všech tiskáren v ústředí ABB na oboustranný tisk nebo jsme zavedli sběrný box na drobný elektroodpad z domácností. Zaměstnance, kteří jezdí do práce na kole nebo chodí pěšky, podporujeme formou oblíbené interní soutěže Tour de ABB.

 

5. Jaký způsob (formu) komunikace o CSR strategii a aktivitách Vaše společnost využívá a jaké z těchto metod zainteresované strany nejvíce oceňují?

O všech projektech a aktivitách informujeme zaměstnance pravidelně v našem interním ABB magazínu. Informace mohou také sledovat na intranetu nebo na plakátech, které vždy rozvěsíme v každé lokalitě. Pro externí stakeholdery jsme vytvořili celou sekci o společenské odpovědnosti ABB na našich webových stránkách a sestavili jsme složku letáků.

 

6. Kde a proč je umístěna pozice hlavního garanta CSR ve vaší organizační struktuře a jakým způsobem je zajištěna komunikace se zainteresovanými stranami?

Pozice CSR manažera je součástí oddělení PR a marketingového komunikace a jeho přímý nadřízený je členem nejvyššího vedení. CSR manažer úzce spolupracuje s firemním ekologem, právníkem a HR manažerem. Kontakty na CSR manažera jsou interně i veřejně dostupné – zaměstnanci nás díky tomu oslovují s nápady a neziskové organizace či školy nabízejí spolupráci.

 

7. Jakým způsobem se vaši zaměstnanci nejčastěji zapojují do volby a realizace CSR aktivit?

První zapojení zaměstnanců bylo díky projektu Moje Volba, ve kterém měli možnost rozhodnout o výběru neziskové organizace. Letos už třetím rokem spouštíme program firemního dobrovolnictví, který umožňuje zaměstnancům zvolit, jakým způsobem, kdy a v jaké lokalitě se zapojí. Nabídku aktivit jsme vytvořili dle aktuálních potřeb našich neziskových partnerů.

 

8. Na jaké faktory, kromě ceny, klade vaše společnost důraz v systému hodnocení a výběru dodavatelů a kritérií pro vyřazení a opětovné zařazení na seznam schválených a proč?

ABB dává přednost dodavatelům, kteří zavedli formální systémy řízení jako je ISO 14001 pro environmentální management, SA 8000 pro sociální otázky a OHSAS 18001 pro řízení ohrožení zdraví a bezpečnosti. Jako návod pro své dodavatele vytvořilo ABB seznam materiálů a látek, jejichž použití je zakázáno nebo omezeno. Tato omezení je třeba při výrobě zakázek pro ABB dodržet.