V dubnu 2018 se novým členem BLF stala globální technologická společnost RICOH, která již přes 80 let přináší na světový trh inovativní technologická řešení. Jako člen celosvětové obchodní komunity, prokazující své směřování k udržitelnosti, věnuje Ricoh tématu společenské odpovědnosti velkou pozornost. Při vývoji produktů využívá energie z obnovitelných zdrojů a klade si za cíl do roku 2050 snížit své vlastní emise skleníkových plynů na nulu.

O významu ekologické stránky produktů ve společnosti RICOH svědčí nejen vysoký objem investic do oblasti výzkumu a ochrany životního prostředí, ale také přední pozice společnosti v žebříčcích z oblasti ekologie, např. Nikkei Research.

Mezi zajímavé CSR aktivity patří každoroční sbírka oblečení, kdy díky recyklaci starého oblečení vznikly například originální designové zápisníky, které byly darovány obchodním partnerům. Do CSR aktivit se aktivně zapojují zaměstnanci, a to od čištění stezek, přesazování stromů až k výpomoci v zoologické zahradě.

V loňském roce se RICOH stal partnerem Mezinárodního filmového festivalu o udržitelném rozvoji Příběhy Země a pravidelně pořádá tzv. snídaně pro neziskovky. Letos má společnost RICOH v plánu mnoho dalších CSR aktivit, které bude s ostatními členy BLF ráda sdílet.

CSR a RICOH