Business Leaders Forum je platformou českých a v České republice působících podnikatelských, univerzitních a neziskových subjektů, jejímž cílem je rozvoj konceptu společensky odpovědného podnikání. Od roku 1992 tvoříme prostor pro setkávání top managementu, leaderů akademické sféry a politického života. Úzce spolupracujeme s celoevropskou platformou CSR Europe, sledujeme a ovlivňujeme vývoj CSR legislativy jak na národní, tak též na evropské úrovni.

 

Pracovní náplň:

 • Tvorba a implementace dlouhodobé strategie organizace BLF
 • Úzká spolupráce s výkonným výborem, členskými společnostmi a partnery BLF
 • Vyhledávání nových příležitostí pro růst BLF
 • Vedení týmu BLF
 • Koordinace a formulace projektů a eventů
 • Zastupování členských firem v rámci jednání státní správy
 • Koordinace HR a fundraisingové agendy
 • Reprezentace Business Leaders Forum v rámci CSR Europe

Požadujeme:

 • Ukončené vysokoškolské vzdělání (ekonomického, humanitního či právního zaměření)
 • Zkušenost s prací v neziskovém sektoru či soukromé sféře minimálně 2 roky
 • Perfektní znalost anglického jazyka
 • Zkušenosti s vedením týmu a projektovým řízením
 • Znalost problematiky CSR a strategického řízení

Nabízíme:

 • Možnost spoluutvářet CSR trendy v ČR
 • Smysluplnou práci v rámci dynamického týmu
 • Úzkou spolupráci s leadery českého byznysu
 • Home office a flexibilní pracovní dobu

Datum nástupu:

 • 1. listopad 2016

Další postup:

 • Pokud Vás tato nabídka zaujala, zašlete nám svůj motivační dopis a strukturovaný životopis na adresu masatova@blf.cz, a to nejpozději do 13. října 2016. Následně Vám odpovíme s informací o dalším postupu, předem si prosím rezervujte termíny pro výběrové řízení v Praze 31. října – 1. listopadu 2016.