Tisková zpráva

Praha, 15. července – 111 platných nominací bylo přijato na ocenění Český Goodwill v rámci letošního 4. ročníku, vyplývá to z druhého kola zpracování došlých nominací. Oproti předchozímu ročníku to znamená nárůst o více než čtvrtinu.

Na ocenění Český Goodwill 2016 bylo celkem přijato 115 nominací, přitom 4 byly vyřazeny z důvodu duplicity.

„Letošní nominace jsou neuvěřitelně kvalitní,“ řekla manažerka projektu Markéta Nová. Měla přitom na mysli upřímný zájem ocenit poctivou práci, která je z nominací znát. „Letos si nominující na odůvodnění své nominace dali opravdu záležet. Nominační důvody jsou velmi zajímavé a jímavé,“ doplnila.

Mezi nominovanými je téměř 1/3 žen podnikatelek a manažerek. 8 firem, které se zúčastnily některého z předchozích ročníků projektu Český Goodwill, bylo nominováno znovu. Podíl mužů a žen mezi nominujícími byl letos opět vyrovnaný. Nominovalo 54 % mužů a 46 % žen.

Mezi nominujícími mají přibližně pětinové zastoupení zaměstnanci (23 %), čtvrtina nominací přišla od kamarádů, přátel a rodinných příslušníků nominovaných podnikatelů (27 %). Největší podíl nominací zaslali obchodní partneři (43 %, do údaje jsou přitom zahrnuti odběratelé – zákazníci, klienti – i dodavatelé). Více než 3/4 nominujících souhlasili s tím, aby se nominovaný dozvěděl, kdo konkrétně jej nominoval.

Nejvíce nominací bylo k 30. červnu přijato v kategorii Partner (26 %) a Inovace (25 %), naopak nejméně v kategorii Mecenáš. Kategorie Tradice Českého Goodwill 2016 získala 10 % nominací a o 3 % více firem bylo nominováno současně do více kategorií. Své zařazení do nominační kategorie mohou finalisté ovlivnit, konečné zastoupení v jednotlivých kategoriích se tedy pravděpodobně ještě v průběhu letošního ročníku změní.

Záštity pro 4. ročník znovu poskytly Jaroslava Jermanová, 1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP). Prestižní novinkou pro rok 2016 je záštita, kterou nad oceněním převzala Mezinárodní obchodní komora a Světová federace obchodních komor se sídlem v Paříži. V souladu se záměrem projektu klást větší důraz na regiony, poskytl záštitu předseda Svazu měst a obcí České republiky František Lukl a vládní zmocněnec pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj Jiří Cienciala. Ocenění Český Goodwill mimo jiné podporuje platforma společensky odpovědných firem Business Leaders Forum. Pořadatelem je tradičně česká poradenská skupina HPCG. Nad transparentním průběhem dohlíží TÜV SÜD Czech.

Hlavními mediálními partnery jsou Regionální Deník a multimediální projekt ZET skupiny Lagardère. Projekt dále mediálně podporují Český rozhlas Region, magazín Trade News a vydavatelství Economia. Partnery ocenění Český Goodwill 2016 jsou společnosti Pojišťovna VZP, a. s., X Production Digital, e.vox, a nadační fond MA-MA Foundation s projektem Plňme přání.

Pro více informací navštivte webovou stránku Český Goodwill.

Kontakt: Markéta Nová, T: +420 602 700 327, E: marketa.nova@hpcg.cz