Pojem společenská odpovědnost firem je českým překladem anglického výrazu Corporate Social Responsibility (CSR). Tento koncept se objevil počátkem 2. poloviny 20. století a znamená strategický způsob vedení firmy a budování vztahů s partnery, který přispívá ke zlepšení reputace a zvýšení důvěryhodnosti podniku, stejně jako jeho profitability.

Business Leaders Forum a jeho členské firmy vymezují společenskou odpovědnost jako nutný závazek firem chovat se v rámci svého fungování odpovědně k prostředí i společnosti, ve které podnikají.

Charakteristické rysy CSR:

  • tři roviny aktivit – ekonomická činnost firmy, sociální rozvoj a ochrana životního prostředí
  • dialog se stakeholdery – zapojení zainteresovaných stran, které firmu výrazně ovlivňují a firma ovlivňuje je
  • dlouhodobý charakter – aktivity CSR jsou realizovány dlouhodobě, aby docílily co největších ekonomických i sociálních dopadů
  • důvěryhodnost – CSR přispívá k posílení důvěry ve firmu; činnosti však musí být transparentní, trvalé a nezveličované.
  • profitabilita – strategické CSR pomáhá firmě růst a být dlouhodobě úspěšná

Podívejte se do našeho průvodce CSR (pdf, 4 MB), nahlédněte do slovníku pojmů a přečtěte si 14 otázek a odpovědí o CSR určených hlavně firmám.