Odpovědné chování je tržně výhodné

Jednání podniku v souladu s principy CSR přináší podniku řadu výhod a zisků především nefinančního rázu, které jsou důležité pro jeho kvalitní a dlouhodobě udržitelné fungování:

 • větší transparentnost a posílení důvěryhodnosti firmy
 • vyšší přitažlivost pro investory
 • budování reputace a z ní vyplývající silné pozice na trhu
 • odlišení od konkurence, zviditelnění značky pro spotřebitele
 • zvýšení produktivity práce a loajality zaměstnanců
 • možnost získání a udržení kvalitních zaměstnanců
 • snížení nákladů na risk-management
 • přímé finanční úspory spojené s ekologickým chováním (např. úspora energie, opětovné využití odpadového materiálu)
 • zvýšení obratu
 • zvýšení kvality produktů či služeb

 

Odpovědnost je důležitá i pro malé a střední podniky. CSR nepřináší výhody jen velkým firmám, získat mohou i ty menší:

 • Snazší nacházení pracovníků – menší podniky hůře získávají vhodnou pracovní sílu; nemohou si dovolit drahé inzeráty a zejména absolventi univerzit nastupují raději k velkým firmám. S využitím aktivit CSR může i malá firma nabídnout potenciálnímu zaměstnanci výhody, kterými si zajistí jeho zájem a posléze loajalitu.
 • Snazší získávání obchodních partnerů – společenská odpovědnost firem ovlivňuje i dodavatelsko-odběratelské vztahy, protože některé firmy při výběru obchodního partnera přihlížejí i k dodržování konceptu CSR.
 • Public relations – malý podnik nemůže vynakládat velké prostředky na komunikaci s veřejností, proto má velký význam jeho všeobecně známé dobré jméno.
 • Kontakty a informace – podnik může získat informace z okolního prostředí a navázat vztahy s klíčovými partnery, což mu přinese prospěch ze střednědobého i dlouhodobého hlediska.