Čtvrtý ročník konference Leadership & CSR: Jak vypadá udržitelnost českých firem? 

Čtvrtý ročník konference Leadership & CSR proběhl letos v Černínském paláci za podpory Ministerstva zahraničních věcí. Nabídl strategický pohled českých lídrů, konkrétní příklady dobré praxe udržitelnosti a odpovědnosti firem i inspiraci ze zahraničí. Poprvé zde také byly zveřejněny výsledky letošního výzkumu Úspěšný lídr a CSR. Prezentace deseti řečníků, panelové diskuze a networking při dobré kávě či obědě si nenechalo ujít přes 80 firemních zástupců. 

CEO panel

V CEO panelu promluvili vedoucí manažeři o svém pohledu na udržitelnost. Nejprve vystoupil Jan Růžička, Chief External Affairs Officer ve společnosti Home Credit Group. Potvrdil, že v posledních letech je tlak na udržitelnost firem větší než kdy dřív. Zákazníci jsou ochotni za udržitelnost platit. Zaměstnanci si vybírají Home Credit Group díky tomu, jak je firma v oblasti ESG aktivní: „Udržitelnost funguje,“ potvrzuje Jan.

„Svět se změnil. A tlak veřejnosti, médií, sociálních sítí, a především také tlak zákazníků nutí nás, firmy, abychom se měnily také,“ popisuje Jan. 

Druhým řečníkem byl Guido Hackl, ředitel pro Rakousko, Českou republiku a Slovensko ve společnosti Air France KLM Royal Dutch Airlines. Guido promluvil o CSR iniciativách, kterým se firma věnuje, mezi něž patří i mnoho, pro aerolinku, překvapivých kroků. Například své zákazníky vybízí k tomu, aby místo krátkých letů využívali vlakovou dopravu. Některé krátké lety dokonce společnost zrušila úplně. U toho však nekončí. Společnost nakupuje nová, efektivnější a tišší letadla, podporuje CSR projekty po celém světě, bojuje proti diskriminaci uvnitř i vně firmy a používá udržitelnější palivo. Toto palivo není vyrobené z fosilních paliv, nýbrž z odpadních materiálů a zbytkových materiálů z lesnictví. 

CEO panel zakončila Nataša Foltánová, zakladatelka přírodní kosmetické firmy Tierra Verde. Ve své prezentaci se s námi podělila o novou vizi, ve které podniky tvoří základ pro vytvoření harmonie s planetou. Zdůraznila, že by se každý ředitel či vedoucí pracovník měl zamyslet nad tím, co může jeho firma pro udržitelnost udělat a na základě toho jednat.

Tři best practices od českých lídrů na trhu 

V druhém panelu konference s námi sdílely tři zástupci firem konkrétní udržitelné projekty, kterým se momentálně věnují. 

Jako první vystoupila Alena Janotková, manažerka pro obchodní vztahy ve firmě Veolia. Tématem prezentace byl projekt moderní budovy V-Tower na pražském Pankráci. Společnost Veolia identifikovala jako možný zdroj tepla vodu z vodovodního potrubí. Ukázalo se, že kombinací dálkového vytápění a systému tepelných čerpadel nové řešení umožňuje vyrobit teplo i chlad a k tomu pokrýt až 75 % potřeb na vytápění budovy. Získané teplo je navíc o 30 % levnější než teplo z plynových kotlů. Toto řešení je důkazem toho, že tepelné hospodářství lze řešit ekologicky i ekonomicky.

Michal Čubrík, Public Affairs Manager v Česku a na Slovensku pro společnost Coca-Cola HBC se s námi podělil o příběh zrození vody Natura. Láhev vody je vyrobená z rPETu, je tedy 100% recyklovatelná i recyklovaná. To znamená, že když si Naturu zakoupíte, nevzniká tím další plastový odpad navíc, neboť kupujete již recyklovaný PET. Natura vyrobená z rPETu se tím stala jednou z pěti vodních značek skupiny Coca-Cola HBC na celém světě, které mají privilegium plně recyklovaných lahví. 

Poslední řečnicí panelu Best practices byla Alice Machová, partnerka v společnosti EY Česká republika. Společnost si předsevzala ambiciózní cíl. Do roku 2025 být net zero. A to pomocí hned několika opatření: zaměstnanci začnou méně cestovat, v kancelářích dojde ke snížení spotřeby energií a firma začne využívat CO2 redukující technologie. Za zmínku stojí také uzavření Power Purchase Agreement, díky kterému může společnost využívat obnovitelnou energii.

Po druhém panelu byl čas na výsledky průzkumu Úspěšný lídr a udržitelnost. Ty nám představil Tomáš Macků, External Affairs Director ve firmě Ipsos. Ukázalo se, že většina zaměstnanců si cení etického lídra s pevnými hodnotami, který se chová ekologicky. Bohužel už méně zaměstnanců však takového lídra skutečně má. Kromě toho se většina (více než 50 % z dotazovaných) zaměstnanců shoduje, že by pro úspěšného lídra měly být důležité dobré vztahy na pracovišti, měl by podporovat rozvoj a růst svých kolegů a jednat eticky (tedy například nepřijímat úplatky). Zaměstnanci nejen, že chtějí, aby jejich firma byla udržitelná, ale také jsou rádi pravidelně zpravováni o udržitelných iniciativách a CSR projektech. S tím souhlasí 79 % zaměstnanců.

Po obědě a networkingu jsme se opět sešli v hlavním sále k poslednímu panelu, který patřil ambasadorům. Inspiraci a zahraniční pohled na udržitelnost nám přinesli Nick Archer, velvyslanec Spojeného království, Daan Huisinga, velvyslanec Nizozemského království a Jukka Pesola, velvyslanec Finska. Velvyslanci se shodli hned na několika bodech:

  1. Vzrůstající trend udržitelnosti v České republice vnímají pozitivně. Druhým dechem však dodávají, že zatím není tak silný, jako v jiných vyspělých zemích Evropy. 
  2. Když jde o klimatickou změnu, je třeba jednat hned. 
  3. Velvyslanci nás také vyzvali ke sledování Konference OSN o změně klimatu v Glasgow. I my doporučujeme webovou stránku konference a akci samotnou sledovat. 

Panelem ambasadorů jsme náš čtvrtý ročník konference CSR & Leadership uzavřeli. Doufáme, že jste si naši konferenci užili a těšíme se na viděnou příští rok! Nejnovější zprávy o dalším ročníku, ale také videa z letošního ročníku sledujte na našem Facebooku, LinkedInu a Twitteru

Nestihli jste některou z přednášek? Registrujte se do naší bonusové sekce na webu, kde najdete všechny přednášky řečníků z letošního ročníku konference, ale také videa z minulého ročníku! 

Autor: Monika Sekal