Být dobrým příkladem a motivovat ostatní firmy v oblasti společenské odpovědnosti. Právě z těchto důvodů se společnost D.A.S. zaměřila na společenskou odpovědnost. Díky CSR chtěla také rozvíjet spolupráci a zvyšovat loajalitu svých zákazníků. Předpokládalo se i se zvýšením hodnoty značky a přispění k motivaci zaměstnanců, pro které se D.A.S. stal odpovědným zaměstnavatelem. Společenská odpovědnost měla být ve firmě využita i jako nástroj vzdělávání veřejnosti. Díky CSR aktivitám mohla firma informovat veřejnost o různých společenských problémech, např. špatná zaměstnavatelnost lidí po výkonu trestu, nedostatečná pomoc hendikepovaným, a zároveň ji pak má možnost vzdělávat.

Benefit, který D.A.S. po zavedení společenské odpovědnosti vnímá, je jak pozitivní vliv na společnost – společenská odpovědnost se stala přirozenou součástí firmy, která se promítla do každodenních procesů a strategií, tak i posílení důvěryhodnosti firmy mezi svým okolím. Odpovědné chování společnosti vůči vlastním zaměstnancům navíc přineslo větší růst motivace a loajality pracovníků.

Vnímaní férového chování firmy u zaměstnanců a klientů

Zaměstnanci i klienti oceňují zejména férové chování firmy a podporu neziskového sektoru. Lidé rádi doporučí svému okolí právě společensky odpovědnou firmu a jsou proto rádi, když v ní mohou pracovat. Navíc se dle jejích slov v současné době ze společensky odpovědného jednání stává samozřejmost a absence tohoto konceptu by mohla vést u klientů k negativnímu vnímání firmy.

Správně chápat CSR je klíčové

Společnost D.A.S. vnímá, že je stále potřeba pracovat na tom, aby lidé pojem CSR chápali správně a věděli, co přesně si pod ním mají představit. Pro ně je nutné, aby do CSR aktivit zapojili své zaměstnance. Nesmí se zapomínat na nastavení cílů a vyhodnocení výsledků daných aktivit. Participace zaměstnanců a dokládání konkrétních výsledků jsou tím, co vytváří radost a má pozitivní přínos všemi směry.

D.A.S. se věnuje řadě projektů

Firma se snaží vytvářet příznivé prostředí především pro firemní dobrovolnictví. V roce 2018 se již podruhé jako generální partner zapojili se svými zaměstnanci do akce „Běh se žlutou stužkou Yellow Ribbon Run“. Pracovníci se zúčastnili štafetových běhů a půlmaratonu, jeli také závod za handicapované sportovce Koloběžka Cup. Mimo to D.A.S. dlouhá léta podporuje šestinásobného paralympijského vítěze a mistra světa Jiřího Ježka, dále sponzoruje Nadaci Jedličkova ústavu, Nadaci Šafrán dětem a Jsem tvůj nový kamarád z.s. V neposlední řadě firma pořádá workshopy o zdravém stravování a pohybu.

D.A.S. je členem koncernu ERGO, v rámci kterého plní celo-koncernové CSR aktivity. Plánují, že v roce 2019 se budou primárně věnovat novým tématům, jsou „Změny klimatu“ a „Přístupu k lékařské péči“.