Přečtěte si reflexi ke čtvrtému setkání v rámci projektu Junior Lean In platformy Business Leaders Forum, které se uskutečnilo v pátek 4. března. Studentka Lucie Brandtlová se s vámi podělí o dojmy a zkušenosti, které si odnesla ze setkání s tématem Difficult Conversation.

*Jak na obtížnou komunikaci v podání Lean In*

Rozhovor, který vyústí ve fiasko. Každý jsme jej zažili. Často má poražené na obou stranách a výsledkem může být stres, nevyřešení problému i zostření situace. V sázce je hodně a do hry se dostávají obranné útoky. Jak tomu všemu předejít?

Na předposledním setkání juniorních manažerek a studentek jsme se věnovaly právě tomuto tématu. Nejprve jsme zhlédly video, ve kterém Fred Kofman vysvětluje svoje pojetí komunikace a důležitých souvisejících oblastí, na které nejčastěji zapomínáme. Vyzdvihuje v něm například to, že bychom se měli soustředit na náš pocit, se kterým do komunikace vstupujeme a na to, jak se během ní cítíme. Nejvíce mě zaujala následující Kofmanova věta: „Nemůžete mít pod kontrolou výsledek, ale můžete mít pod kontrolou proces.“ Další důležitou rovinou je podle Kofmana navázání pozitivního vztahu s protistranou. To se může zdát samozřejmou snahou, ovšem v praxi často nezrealizovanou. Proto Kofman přichází se sedmi kroky efektivního rozhovoru. Mě v paměti utkvěly v této podobě:

1.       Nejprve jen naslouchejte.

2.       Doptávejte se.

3.       Shrňte, co jste slyšeli a ujistěte se, že obsahu rozumíte.

4.       Potvrďte smysluplnost toho, co protistrana říká, přestože věci interpretujete jinak.

5.       Teprve nyní přistupte ke sdílení svojí pravdy, svého chápání situace. Uvádějte příklady, návrhy řešení a své cíle.

6.       Vyjednávejte.

7.       Na závěr formalizujte svoji dohodu sérií závazků a časového plánu.

Komunikovat s respektem a efektivně se na základě těchto informací a brainstormingu stalo předmětem nácviků rolí a následné diskuze. Jak komunikovat se zkušenějšími lidmi, kterých si vážíme a zároveň jim potřebujeme vysvětlit svůj postoj, se kterým nejspíš nebudou souhlasit? Co dělat jakožto mladá žena při komunikaci se seniorními kolegy převážně mužského kolektivu? Čemu se věnovat v budoucí individuální přípravě na základě získané zpětné vazby? O tom a mnohém dalším bylo naše čtvrté setkání Lean In.

Lucie Brandtlová, účastnice Junior Lean In, 4. března 2016

Pro více informací o možnosti zapojení do projektu naleznete ZDE.

Partnerem druhého ročníku projektu Junior Lean In je společnost RWE.

RWE