Přečtěte si článek jedné z účastnic projektu Junior Lean In platformy Business Leaders Forum, jehož druhý ročník odstartoval 22. ledna 2016. Studentka Lucie Brandtlová se s vámi podělí o dojmy a zkušenosti, které si odnesla z prvního setkání.

*Proč Lean In?*

„22. 1. 2016 odstartoval další ročník Junior Lean In, kterého jsem součástí. Projekt nabízí mladým manažerkám a studentkám prostor, kde mohou sdílet své výzvy, zkušenosti, obavy i úspěchy. V druhé části projektu si vyberou mentorku přímo z praxe a v rámci stínování mají možnost sledovat odbornici z byznysu v akci. Když jsem se o projektu dozvěděla, hned mě celá myšlenka nadchla. Je mi 25 let a studuji obor Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích na FHS UK, zároveň pracuji jako manažerka projektu Mentoring Chcipomoci.info. Spolupracuji i s dalšími neziskovkami a baví mě dobrovolnictví. A teď si možná říkáte, proč já a Lean In. Nezisková a komerční sféra jsou u nás někdy stále ještě vnímány jako zcela protikladné entity s rozdílnými až neslučitelnými pravidly a zásadami. Já ale věřím, že se tyto dva proudy mohou stát partnery, kteří se vzájemně svojí spoluprací obohatí a nabídnou druhému právě to, co mu chybí a potřebuje. A proto jsem se rozhodla inspirovat se z té druhé stránky.

První setkání provázelo nadšení pro věc. Vzájemně jsme se s dalšími účastnicemi představily a sdílely své životní příběhy s důrazem na momenty, ve kterých jsme se nebály a „opřely se do toho“ – chopily se příležitosti a přijaly pracovní nabídku či zahraniční stáž, zkrátka vykročily odvážnějším směrem. Měla jsem pocit, že přestože jsou naše vyprávění různorodá, každá se v těch ostatních alespoň trochu nějak najdeme. Máme toho totiž hodně společného: všechny jsme ženy přibližně stejného věku, které mají své ambice, vášně a sny. A chceme si za nimi jít.

Na setkání byly přizvány i dvě senior manažerky z RWE, kterých jsme se mohly na cokoliv ptát a diskutovat s nimi o tom, co nás zajímá a co nám běžně nikdo neprozradí. Mluvily jsme i o svých očekáváních a cílech v souvislosti s Lean In. Často zaznívala podpora, vzájemné sdílení a skloubení pracovního a rodinného života. Já sama bych se mimo jiné ráda zaměřila na stress management. Zaujalo mě i krátké video se Sheryl Sandberg, ideovou nositelkou celého projektu. Několikrát zmiňovala, jak pro ni byly její začátky těžké a v čem všem jsme jakožto ženy apriori a plošně podceňovány. A že změna je nutná a už se děje. V době, ve které se ještě stále dohadujeme, zda feminismu je či není sprosté slovo, je podle mého názoru význam této iniciativy nesmírně velký a já se těším na její další vývoj.“

Lucie Brandtlová, účastnice Junior Lean In, leden 2016

20160122_104912_resized

Partnerem druhého ročníku projektu Junior Lean In je společnost RWE.

Pro více informací o možnosti zapojení do projektu naleznete ZDE.