Přečtěte si reflexi ke třetímu setkání v rámci projektu Junior Lean In platformy Business Leaders Forum, které se uskutečnilo v pátek 19. února. Studentka Barbora Vrbíková se s vámi podělí o dojmy a zkušenosti, které si odnesla ze setkání s tématem vyjednávání.

*Vyjednávání- nepříjemná nezbytnost nebo šance na změnu k lepšímu?*

“Jak si pro sebe vyjednat dobré pracovní podmínky, zvýšení mzdy či jiné výhody? Zkrátka, jak nepřivolit k dohodě, kterou bychom sami sebe podcenili? Problém, který nemine nikoho v jeho pracovním, ale ani osobním životě. Proto není náhodou, že naším dalším tématem bylo vyjednávání. V rámci domácí přípravy jsme zhlédly tematické video od Margaret Neale. Autorka vyslovuje tezi, že cílem vyjednávání je pro mnoho z nás dosažení dohody. To je ale špatně, místo toho bychom si za cíl měli stanovit dosažení dobré dohody. V rámci diskuze nad videem jsme se shodly, že uvědomit si, že s každou špatnou uzavřenou dohodou jsme souhlasily, není zrovna příjemné. Dále autorka pojmenovává čtyři kroky, kterými bychom měli na cestě k úspěšnému vyjednávání projít – 1. vyhodnotit (asses), 2. připravit se (prepare), 3. požádat (ask) a 4. poskytnout návrh jako balíček (package), tedy vyjednávat o situaci jako celku, nejlépe např. navrhnout vlastní možnost řešení či to, co jsme ochotni poskytnout „výměnou“.

Po obvyklém úvodním sdílení toho, čeho jsme dosáhly a s čím naopak nejsme za poslední dva týdny příliš spokojené, jsme se pustily do analyzování toho, jak se samy připravujeme na vyjednávání a toho, jaké „balíčky“ jsme v minulosti navrhly.

Jaké jsou benefity a jaké náklady vstupu do vyjednávání? Čeho chceme dosáhnout? Jaké jsou zájmy protistrany? Co jsme ochotni obětovat? A co je tou hranicí, za kterou již nepůjdeme? Tyto a řada dalších jsou otázky, které si jistě příště všechny před začátkem vyjednávání zodpovíme. Dle videa se mnoho z nás, a mnohem častěji se to týká žen, nerado pouští do vyjednávání. Vnímáme ho totiž jako nepříjemnost, při které dochází ke střetu. Musí to tak ale nutně být? Není prostě možné, že protistranu jiné řešení nenapadá a již tím, že takovou alternativu vyslovíme, je půl (nebo i více) práce odvedeno? Proč ho namísto toho nevnímáme jako šanci?

Dnešní téma vyvolalo vášnivou debatu plnou sdílení vlastních zkušeností, jakož i obav z vyjednávání i diskuzi o tom, jaká vyjednávání nás čekají, zda se do nich pustit a jak se na ně připravit. Debata se rozvášnila natolik, že jsme již nestihly nácvik rolí v rámci fiktivního vyjednávání, a tak je naším úkolem do příště si nějakou obtížnou situaci, při které si něco s pomocí nabytých poznatků vyjednáme, připravit. Společně jistě vymyslíme dobrou strategii, jak se se všemi situacemi vypořádat.”

Barbora Vrbíková, účastnice Junior Lean In, 19. února 2016

Pro více informací o možnosti zapojení do projektu naleznete ZDE.

Partnerem druhého ročníku projektu Junior Lean In je společnost RWE.

RWE