Business Leaders Forum | DHL Express (Czech Republic) s.r.o.
3460
page,page-id-3460,page-template-default,qode-core-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,pitch child-child-ver-1.0.0,pitch-ver-1.4.1, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Jméno firmy

DHL Express (Czech Republic) s.r.o.

Obor podnikání Expresní přeprava, Freight, logistika
Kontaktní osoba Ondřej Kulhánek (220300111)
Pozice Sustainability Manager
Web http://www.dhl.cz

 

1. Jak zajišťujete dodržování etického kodexu (pravidel) ve vaší společnosti a všeobecných vztazích?

Dodržování etického kodexu resp. obecně etického chování je společnou odpovědností všech zaměstnanců. Na každém z nás záleží, zda naše chování bude v souladu s etickým kodexem.

Během vstupního školení se novým zaměstnancům snažíme vysvětlit význam našich etických hodnot a motivujeme zaměstnance k chování „fair-play“. Pomocí programu Leadership Academy, jsou vedoucí pracovníci školeni, jak motivovat své zaměstnance a jak jim poskytovat zpětnou vazbu nejen vůči těmto standardům apod.

 

2. Jak běžný provoz firmy spojujete s praktickou ochranou životního prostředí?

Modernizujeme vozový park našich třetích stran, (stáří vozidel, emisní EURO třídu). V určitých lokalitách využíváme alternativní vozidla na CNG. Tam, kde je to možné používáme recyklovaný papír. Nakupujeme zelenou energii. Díky systému ISO 14001 si stanovujeme environmentální cíle. Třídění odpadu je samozřejmostí. Všechny iniciativy zaměřené na klimatické změny jsou sloučeny pod hlavičku rozsáhlého programu GoGreen* ve kterém se DHL zavázala, že do roku 2020 sníží produkci uhlíku o 30%.

 

3. Jaká vaše aktivita je nejpřirozenějším propojením podnikání vaší firmy s podporou komunity, ve které působí?

S Nadací Partnerství se zaměřujeme na podporu projektů udržitelného rozvoje. Naši zaměstnanci vysazují stromky, staví a upravují cyklostezky. S organizací Chance 4 Children pořádáme pro děti dětské vánoční přání, výlety do ZOO, sportovní aktivity, na kterých se opět podílejí zaměstnanci DHL. Ve spolupráci s vysokými školami pořádáme odborné prezentace na téma logistika, přeprava, ochrana životního prostředí, pomáháme při vytváření Diplomových prací apod.


4. Jaká aktivita v oblasti péče o zaměstnance se setkala za poslední 1-2 roky s největším pozitivním ohlasem?

Velmi populární je například práce z domova, „Klub matek a otců“, které během rodičovské dovolené zapojujeme do dění firmy například jako interních překladatele/ky. Podpora dárcovství krve, kdy zaměstnanec (dárce) za získaní ocenění (medaile prof. Jánského) obdrží od DHL nepeněžní dar v určité výši nebo, pokud se tak zaměstnanec rozhodne, DHL daruje finanční částku v hodnotě tohoto nepeněžního daru na společensky prospěšné aktivity, nebo školení „slaďování osobního a pracovního života“.

 

5. Jaký způsob (formu) komunikace o CSR strategii a aktivitách Vaše společnost využívá a jaké z těchto metod zainteresované strany nejvíce oceňují? 

Pro interní potřeby využíváme email, intranet a interní časopis, pro nové zaměstnance i vstupní školení. Pro externí strany nejvíce webové stránky a tiskové zprávy. Na globální úrovni každý rok Deutsche Post DHL vydává ověřenou Výroční zprávu o společenské odpovědnosti „Changing ways“. Podle namátkových dotazů např. u klientů, tak zainteresované strany nejvíce oceňují web, u zaměstnanců je to interní časopis.


6. Kde a proč je umístěna pozice hlavního garanta CSR ve vaší organizační struktuře a jakým způsobem je zajištěna komunikace se zainteresovanými stranami?

V lokálním managementu oddělení mající na starost oblast kvality služeb a ochranu životního prostředí, spadající pod Country Communication. Silná vazba na nejvyšší vedení, slaďování CSR aktivit do strategie DHL a zároveň osobní komunikace se zaměstnanci po celé ČR. Díky úzké a intenzivní spolupráci s oddělením lidských zdrojů, komunikačním a marketingovém oddělením a vzájemnou koordinací je zajištěna efektivní komunikace všem zainteresovaným stranám pomocí komunikačních cest uvedených v otázce 5.

7. Jakým způsobem se vaši zaměstnanci nejčastěji zapojují do volby a realizace CSR aktivit?

Máme zaměstnanecký program „Nápady se vyplatí“, kde jakýkoliv zaměstnanec může podat nejen nápad na zlepšení procesu, ale i na jakoukoliv CSR aktivitu. Jsou vyhlašovány různé soutěže spojené se CSR. Realizace je pomocí firemního dobrovolnictví, firemních sbírek, sdílení svých zkušeností v interním časopise.


8. Na jaké faktory, kromě ceny, klade vaše společnost důraz v systému hodnocení a výběru dodavatelů a kritérií pro vyřazení a opětovné zařazení na seznam schválených a proč?

Systém hodnocení: Závislé vždy od nakupované komodity, ale převážně – celkové náklady ne pouze jednotková cena (tzn. total cost of ownership), kvalita, záruky, působnost v oboru a reference, etické podnikání (zavedení etického kodexu), „green“ strategie (ISO 14001), pojištění. Kritéria pro vyřazení:

Opakované porušení učiněných dohod, cen, záruk, neprofesionální chování. Opětovné zařazení:

Samo o sobě je velmi výjimečné, jakmile jednou dodavatel pozbude důvěru je velmi obtížné ji získat zpět.