V pátek 18. 5. proběhla panelová diskuse za spolupráce Ipsos na téma úspěšný lídr a jeho vztah k CSR. Přinášíme pár zajímavých myšlenek, které zde zazněly.

a

Na CSR se u top manažerů klade větší důraz, a to dle slov Tomáše Macků (Ipsos) nejenom protože má dopad na reputaci firmy, ale také proto, že 78 % zaměstnanců chce zodpovědného zaměstnavatele, kterému záleží na lidech, je motivující, spravedlivý a inspirativní. Dle Ipsos pro českou společnost je důležité zdraví, kvalitní život, důstojná práce a ekonomický růst.

Lenka Čábelová z Microsoft hovořila o tom, že podnikání musí od základu poskytovat spolehlivé a bezpečné technologie. Proto se tato společnost snaží o co nejnižší energetickou zátěž u datových center. Zároveň poskytuje softwary zdarma či za zvýhodněnou cenu neziskovým organizacím. A v neposlední řadě si uvědomuje, že je potřeba mladou generaci připravit na budoucnost, ve které se bez programování neobejdou. Na dobrovolné bázi zde existuje projekt Hour of Code – programování hrou. Platí zde pravidlo, že z technologií mají mít prospěch všichni (demokratizace technologií). Důležité jsou digitální dovednosti, technologie pro dobro společnosti, zapojování zaměstnanců.

e

Oleg Spružina, generální ředitel TÜV SÜD Czech, uvedl, že je důležité do projektů zapojovat zaměstnance. Tato společnost také upozorňuje na problém generační propasti, kdy starší generace hledí hlavně na ekonomickou stránku a CSR považuje za vyhazování peněz, zatímco generace Z vyžaduje sociálně odpovědnou firmu. Zajímavým postřehem je, že CSR jsou vlastně samé přirozené věci, tudíž je de facto je s podivem, že se tím vlastně musíme zabývat. Určitou generaci to dokonce ani nezajímalo. Je tedy nutné pracovat s lidmi, hlavně z VŠ, protože mají potřebu se projevovat a mají často velmi užitečné nápady.

Cristina Muntean, ředitelka Media Education CEE, shrnula, že úspěšný lídr je emočně inteligentní a angažovaný. Pracuje se sebepoznáním, sebeřízením a sebemotivacím. Zároveň se umí prezentovat, aby měl respekt a uznání. Poté musí chodit mezi své lidi, zajímat se o ně osobně a motivovat je k  CSR. Udržitelný lídr tedy musí začít u sebe, vytvářet udržitelné vztahy a kulturu firmy, to pak vede k udržitelnému ekosystému. Zapojovat by měl každého, kdo mu důvěřuje, vč. své rodiny a přátel.

f

Objevilo se také téma, že tyto aktivity jsou často vnímány jako charita. Stále málo firem to chápe, že společenská zodpovědnost by měla být automatickou součástí firemní kultury. Je zapotřebí pracovat KPI (Key Performance Indicator) a strategicky plánovat. To vše přináší něco nejen firmě, ale zároveň vytváří dobro pro ostatní, což ostatně má pozitivní dopad na reputaci firmy, př. Microsoft, Nestlé.

Udržitelnost je dlouhodobou záležitostí firmy, kam patří nejen finanční podpora, ale zájem o zaměstnanci, dobrovolnictví a zodpovědné chování vůči planetě.