Koronavirus je skloňován v médiích i ve společnosti v každém pádě. Lingvisté zaznamenali stovky nových slov jenom díky této pandemii. A ačkoli situace dopadla na každou firmu i jednotlivce jinak, změnu oproti standardnímu stavu pociťujeme všichni. V tomto článku bychom rádi poukázali na některé změny související s probíhající krizí, a zároveň vás přesvědčili, že ne všechny jsou nutně negativní. 

Dopady na životní prostředí. Průmysl i doprava jako by se zastavily. Podobně jako ulice zejí prázdnotou, většina továren přestala vyrábět, popřípadě svůj provoz velmi omezila. I to je důvod, proč se produkce emisí v Evropě snížila na třetinu. Potvrdila to i Evropská kosmická agentura, která pomocí satelitu Sentinel-5P monitoruje právě stav emisí. Většina vědců se ale bojí, co přinese opětovné nastartování ekonomiky. „Nezbytné vládní intervence, které znovu nastartují ekonomiku, můžou vést k situaci, kdy bude znečištění ještě vyšší, než bylo před pandemií koronaviru,“ říká Viktor Třebický, odborník na výpočet uhlíkové stopy v organizaci CI2 v článku pro irozhlas.cz. Nejedná se ale jen o Evropu, která má daleko nižší emise než za posledních několik desítek let. V Číně emise oxidu dusičitého, který produkují auta, továrny a elektrárny, klesly až o 25 procent, informovala agentura Reuters. Kromě emisí klesly v Číne poprvé i prachové částice ve vduchu v porovnání s posledními třemi lety.

Péče o zaměstnance. Home office lze náhle aplikovat u mnohem více pracovních pozic, než se dřív pokládalo za možné, nebo než vedení firmy považovalo za vhodné. Videokonference se ukázaly být efektivním řešením s nižší uhlíkovou stopou než klasické meetingy. I my jsme dubnový CSR klub přesunuli do podoby Online coffee přes webovou aplikaci a ohlasy jsou velmi pozitivní. Na druhou stranu zaměstnanci mohou být více vystresovaní, jak z dané situace a souvisejících omezení, tak z nutnosti starat se a vzdělávat své děti doma a zároveň zvládat pracovní povinnosti. A samozřejmě je tu i otázka těch zaměstnanců, kteří nadále musí docházet do práce. Firmy pro ně zavádí další hygienická opatření, sanitují prostory a informují o správné hygieně, zajišťují pro své zaměstnance roušky i jiné vybavení. Pokud to lze, zaměstnavatel se snaží zařídit, aby v kanceláři byl vždy jeden člověk, popřípadě aby spolu byla skupina stejných lidí (dělení na týmy A a B), aby v případě, že dojde k nákaze v jedné skupině, nedošlo k nákaze po celém podniku. Některé firmy nabízejí i zajištění preventivního testování na přítomnost koronaviru i pro ty, kteří nesplňují podmínky pro testování hrazené státem. 

Firemní solidarita. Můžeme pozorovat i změny ve společnosti jako takové. Soustředíme se především na české prostředí, kde se za poslední dny událo mnoho. Ačkoli vláda takřka nedala normálním občanům jedinou roušku, všichni si roušky opatřili – dostali je od sousedů, přišli jim zadarmo poštou či je dostali k objednávce prakticky čehokoli. S nadsázkou se dá říct, že zlaté české ručičky opět zasáhly a udělaly to, co bylo třeba. Kromě toho se i mnoho podniků rozhodlo dělat dobré skutky – zejména pro hasiče, lékaře, zdravotníky a zdravotnice či policisty, kteří všichni musí denně do práce a setkávají se s velkým počtem ponteciálně nakažených lidí. Za naše členy můžeme jmenovat několik příkladů. Pojišťovna Kooperativa se rozhodla zdarma pojistit vozidla z platforem HoppyGo, Uniqway anebo BeRider. Tyto zmíněné platfromy totiž mohou využívat organizace, které pomáhají s rozvozem jídla, léků a dalších zásob ohroženým skupinám lidí v České republice. Společnost CEMEX zase věnovala zdravotníkům chrudimské nemocnice ochranné pomůcky, taktéž výrobní závod Meopta zahájil tisk ochranných štítů na 3D tiskárně a věnoval je městu Přerov, zejména pro domovu pro seniory, nemocnici a lékařské ordinace. McDonald’s poskytuje všem, co stojí v „první linii“ nápoje zdarma. A to je jen malý výčet firem, které se rozhodly pomoci v této tíživé situaci. Taková rozhodnutí my rozhodně kvitujeme. 

Společnost McDonald’s se stará o občerstvení zdravotníků v několika zdravotnických zařízeních po celé republice.
Společnost Cemex darovala zdravotníkům ochranné pomůcky.
Pojišťovna Kooperativa zdarma pojistila vozidla, které v této době pomáhají tam, kde je to třeba.
Náš člen společnost Meopta začala tisknout ochranné štíty pro zdravotníky na 3D tiskárně.

Pomáhá i vaše firma v této kritické době? Udělali jste ve svém podnikání změny, které mohou být inspirací pro ostatní firmy? Napiště nám na info@blf.cz, rádi vaše best practices budeme sdílet. 

Za tým BLF Monika Sekal