Business Leaders Forum | Kovohutě Příbram nástupnická, a. s.
3465
page,page-id-3465,page-template-default,qode-core-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,pitch child-child-ver-1.0.0,pitch-ver-1.4.1, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Jméno firmy

Kovohutě Příbram nástupnická, a. s.

Obor podnikání Recyklace odpadů, výroba olověných a cínových výrobků
Kontaktní osoba Ing. Miroslav Jarolímek (mjarolimek@kovopb.cz)
Pozice marketingový manažer (vč. CSR)
Web http://www.kovopb.cz

 

1. Jak zajišťujete dodržování etického kodexu (pravidel) ve vaší společnosti a všeobecných vztazích?

Máme vytvořen a prosazován vlastní Etický kodex; je součástí všeobecných informací a firemních pravidel a zásad – seznámeni jsou všichni zaměstnanci v rámci úvodního školení, jež je součástí Integrovaného systému řízení společnosti, případné nedodržení je řešeno dle firemních pravidel. Další formou jsou interní směrnice Integrovaného systému řízení (pravidla řízení, chování, pracovní postupy, apod.).

 

2. Jak běžný provoz firmy spojujete s praktickou ochranou životního prostředí?

Ochrana životního prostředí je svým způsobem součástí našeho podnikání – recyklujeme ekologicky různé druhy odpadů. Příkladem dalších činností je aktivní podpora a spolupráce na sanaci starých ekologických zátěží, ekologické projekty (od vakuového odzinkování r. 2004, přes ukončení Projektu Elektroodpad založením stejnojmenné divize r. 2005, po využívání odpadních vod na místo užitkových r. 2007) a inovace technologií a procesů – samozřejmostí je například sběr a třídění odpadů na pracovištích.

 

3. Jaká vaše aktivita je nejpřirozenějším propojením podnikání vaší firmy s podporou komunity, ve které působí?

Nejpřirozenější jsou vlastní ekologické služby pro široký region – nepřetržitý výkup olověných baterií od občanů a sběrné místo elektroodpadu přímo ve firmě. Dále se nám také osvědčuje ekologicky zaměřený Projekt Školy včetně spolupráce s 1. FK Příbram na programech prevence kriminality. Také sledujeme limity případného znečištění. Jsme pravidelně certifikováni ze systémů jakosti, environmentu a bezpečnosti práce (ISO) a máme osvědčení Bezpečný podnik.

 

4. Jaká aktivita v oblasti péče o zaměstnance se setkala za poslední 1-2 roky s největším pozitivním ohlasem?

Především ocenění Bezpečný podnik (potřetí v řadě), Podnik podporující zdraví 2. stupně, nově Systémová podpora zdraví na pracovištích a. s., trvalá a kvalitní spolupráce s Klinikou nemocí z povolání při VFN Praha (trvalý, pravidelný monitoring zdravotního stavu zaměstnanců) a péče o pracovní prostředí. Například pečlivě vybíráme a poskytujeme moderní osobní ochranné pomůcky, máme síť hygienických bodů pro odpočinek, občerstvení (svačinu, pitný režim), hygienu.

 

5. Jaký způsob (formu) komunikace o CSR strategii a aktivitách vaše společnost využívá a jaké z těchto metod zainteresované strany nejvíce oceňují?

Využíváme různé komunikační kanály – osobní setkání, prezentace, přednášky, články, akce, projekty, atd. Naši partneři nejvíce oceňují osobní předávání informací na setkáních – mj. naše tradiční akce Opět po roce (pravidelná setkávání s obchodními partnery) + Běh Kovohutěmi (Den Kovohutí – sportovní a společenská akce pro zaměstnance a rodiny s dětmi) nebo každoroční setkání s bývalými zaměstnanci „důchodci“ a dále osobní jednání spojené např. s předáním zkušeností, exkurzemi na pracovištích, apod.

 

6. Kde a proč je umístěna pozice hlavního garanta CSR ve vaší organizační struktuře a jakým způsobem je zajištěna komunikace se zainteresovanými stranami?

Garance CSR spadá pod marketing a generálního ředitele. Proč marketing? – CSR je důležitou součástí nekomerční komunikace firmy. Je tak zajištěna plánovaná komunikace se zainteresovanými stranami.

 

7. Jakým způsobem se vaši zaměstnanci nejčastěji zapojují do volby a realizace CSR aktivit?

Volbu CSR aktivit provádíme také na základě podnětů od zaměstnanců. Ty získáváme při různých formálních i neformálních setkáních. Nejvíce se zaměstnanci zapojují do akcí jako je Běh Kovohutěmi či v rámci činností Cechu příbramských hutníků-olovářů.

 

8. Na jaké faktory, kromě ceny, klade vaše společnost důraz v systému hodnocení a výběru dodavatelů a kritérií pro vyřazení a opětovné zařazení na seznam schválených a proč?

Především tradice, kvalita, péče o zaměstnance a BOZP, certifikace dle ISO, péče o životní prostředí, ekonomické podmínky (splatnost, včasnost dodávek, plnění termínů). Pomáhá nám zejména osobní znalost jednotlivých zákazníků a podmínek jejich fungování. V současné době je část z těchto pravidel již formalizována a připravujeme zvýšení její publicity.