©VojtechVlk.com_20160202_552Na našem blogu vám budeme přinášet i krátké rozhovory se zajímavými osobnostmi českého byznysu.  Rychlé otázky, rychlé odpovědi – a myšlenky, které v sobě můžete nechat zrát.

Mezi prvními jsme oslovili Lenku Hejdukovou, působí jako personální ředitelka společnosti Renomia Group a zároveň jako business coach a mentorka v programech pro rozvoj talentovaných žen v businessu a dalších projektech spojených s leadershipem.

Jaké vlastnosti má mít ideální leader?
Ideální leader – tedy každý odpovědný, na sobě pracující leader – by měl být kombinací odborníka z dané profese a vyzrálou osobností s nadhledem a vizí. Měl by být trpělivý, náročný a důsledný, sebevědomý a být tak empatickým vzorem pro ostatní.

Jaké vlastnosti mají mít lidé v týmu, aby práce hezky běžela? 
Důležitá je znalost sama sebe – svých silných a slabých stránek, silná vůle a chuť spolupracovat, znalost společných cílů, pochopení vlastní role, trpělivost a odhodlání jen tak lehce se nevzdávat.

Co tě napadne, když se řekne překážka?
Zastavení, příležitost ke zlepšení, hledání řešení, objevování, zkoumání a radost z objeveného, pokračování k další překážce, za novou zkušeností.

Jak vnímáš široký přístup k vysokoškolskému vzdělání?
Získané tituly nehovoří přímo o schopnostech, talentu a potenciálu absolventů, to ukáže až praxe, takže ti, co chtějí studovat a prokáží, že mají předpoklady, studijní návyky a vůli se učit, by měli mít přístup k vysokoškolskému vzdělání, ať už u nás nebo v zahraničí.

Jak postupuješ, pokud děláš zásadní rozhodnutí?
Na důležitá rozhodnutí si vždy vyhradím čas, třeba i několik dní. Přemýšlím nad tím a snažím se dívat na daný problém nebo situaci ze všech možných i nemožných úhlů pohledů. Také se neváhám poradit, poslechnout si názor druhých, ať už blízkých nebo odborníků. Nakonec si napíšu své rozhodnutí a 2–3 hlavní důvody. Pokud cítím, že jsem s tím spokojená – mám odpověď, pokud ne, tak hledám dál. Odpovědnost za rozhodnutí si nesu já, zpětně už těžko něco opravím či změním.

Kdy cítíš uspokojení z práce? A z jaké?
Když se naplní smysl, kterému jsem věnovala svůj čas, schopnosti a energii. A to ať už je to něco malého nebo světově významného. Nemám ráda zbytečnou práci, marné ztráty času, plýtvání se schopnostmi nebo s motivací lidí. Radost mi dělá vše, co vede ke zlepšování, k rozvoji a růstu ať už ve firmě, ve společnosti nebo v osobním rozvoji.

Na co pohled tě uchvátí?
Absolutní dokonalost přírody a tajemství vesmíru.

Jaký film a knihu bys doporučila někomu, kdo je ti blízký a chce se pobavit, odpočinout si?
Lov lososů v Jemenu – knihu i film.

Ing. Lenka Hejduková je personální ředitelka společnosti Renomia Group. Dříve působila jako členka vedení česko-slovenské advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners. Předtím působila jako ředitelka v přední mezinárodní poradenské společnosti PwC jako ředitelka auditorských a poradenských služeb v ČR, v Německu a ve Velké Británii. Nyní vedle práce business coache a mentorky přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Otázky kladla Iva Petříčková.