Business Leaders Forum | M.C.TRITON, spol. s r.o.
3467
page,page-id-3467,page-template-default,qode-core-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,pitch child-child-ver-1.0.0,pitch-ver-1.4.1, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Jméno firmy

M.C.TRITON, spol. s r.o.

Obor podnikání Manažerské poradenství, vzdělávání a interim management
Kontaktní osoba Luděk Wojnar (wojnar@mc-triton.cz)
Pozice Business Development Manager
Web http://www.mc-triton.cz

 

1. Jak zajišťujete dodržování etického kodexu (pravidel) ve vaší společnosti a všeobecných vztazích?

Etický kodex naší společnosti se dotýká každého pracovníka a jeho dodržování je jednoduše  dosaženo třemi nástroji:

  • Prací v projektových týmech – nástroji standardního liniového vedení.
  • Podporou nástroji řízení lidských zdrojů – nástroji náboru a výběru lidí, hodnocení a odměňování výkonu, profesního rozvoje.
  • Sledováním celkové úspěšnosti firmy v oblasti podnikatelské etiky a šířením principů podnikatelské etiky v odborné veřejnosti a komunitě.

 

2. Jak běžný provoz firmy spojujete s praktickou ochranou životního prostředí?

Společnost M.C.TRITON není díky předmětu svého podnikání – poskytování služeb v oblasti poradenství, manažerského vzdělávání a interim managementu aktivním znečišťovatelem životního prostředí, proto se v této oblasti soustředíme především na efektivní využívání nakupovaných zdrojů (efektivní tisk materiálů, třídění / recyklace odpadů, atd.) a na výběr kvalitních dodavatelů, kteří jsou aktivní v oblasti ochrany životního prostředí.

 

3. Jaká vaše aktivita je nejpřirozenějším propojením podnikání vaší firmy s podporou komunity, ve které působí?

Každoročně jsou realizovány různé projekty, jejichž cíle mají jasnou vazbu na parametry výkonnosti společnosti (členěné podle Balanced Score Card) – jsou tedy strategicky zaměřeny. Cíle projektů mají i jasnou vazbu na ukazatele výkonu lidí (KPIs), kteří projekty realizují. Zaměřujeme se např. na etiku profesních služeb, šíření konceptu CSR v zemích naší působnosti. V roce 2009 jsme realizovali mj. soutěž European CSR Award 2009, nebo FCB for FBC (Facebook for Fair Business Consulting)

 

4. Jaká aktivita v oblasti péče o zaměstnance se setkala za poslední 1-2 roky s největším pozitivním ohlasem?

Největší ohlas má i přes krizovou situaci na trhu udržení pozitivní a inspirující firemní kultury. V podstatě jde tedy o řízenou kvalitu vztahů ve firmě, jako silný nástroj motivace, podpory výkonu a retence zaměstnanců.

 

5. Jaký způsob (formu) komunikace o CSR strategii a aktivitách Vaše společnost využívá a jaké z těchto metod zainteresované strany nejvíce oceňují?

Oblasti angažovanosti M.C.TRITON jsou integrovanou součástí hlavního předmětu podnikání firmy, proto neexistuje čistá strategie komunikace CSR aktivit. Pokud je komunikováno o CSR aktivitách, tak hlavně o jejich výsledcích, které mají širší dopad na komunitu.

Zainteresované strany nejvíce oceňují rychlost a efektivitu interaktivních forem on-line komunikace (facebook, blog, twitter,…), kde je zajištěná rychlá odezva a možnost sdílení informací ve větší skupině.

 

6. Kde a proč je umístěna pozice hlavního garanta CSR ve vaší organizační struktuře a jakým způsobem je zajištěna komunikace se zainteresovanými stranami?

 

Garant za CR je členem vedení společnosti.

 

Komunikace se zainteresovanými stranami je vedena standardní formou komunikace a vzájemného setkávání se, ale nově dramaticky narůstá podíl interaktivních forem komunikace – kontinuální dialog vedený na komunitních serverech a sociálních sítích, které zajistí velmi rychlou zpětnou vazbu na veškeré aktivity společnosti nejen v oblasti CR.

 

7. Na jaké faktory, kromě ceny, klade vaše společnost důraz v systému hodnocení a výběru dodavatelů a kritérií pro vyřazení a opětovné zařazení na seznam schválených a proč?

Faktory ovlivňující výběr dodavatelů:

  • kvalita dodaných služeb/produktů
  • následná péče a servis
  • způsob vyřizování reklamací a stížností
  • etika poskytovaných služeb
  • nákup fair trade produktů