Mary Kay je hrdá na své aktivity organizované v rámci společenské odpovědnosti firmy, díky kterým se každoročně snaží pomáhat celé společnosti. Pro firmu je společenská odpovědnost velmi důležitá, mj. každý rok přispívá dobročinným organizacím miliony amerických dolarů. Mary Kay organizuje mnoho globálních a lokálních kampaní, kterými podporuje výzkum rakoviny, boj proti domácímu násilí nebo ekologické projekty.

S Business Leaders Forum jsme nejdříve spolupracovali v rámci jejich programu stínování manažerů a mentoringu. Společenská odpovědnost je důležitým aspektem působení Mary Kay, a proto nás velice zaujaly aktivity Business Leaders Fora v této oblasti, například propojování businessu a vzdělávání a zodpovědné působení ve školství. Velmi rádi se zařadíme mezi ostatní firmy, které aktivně vystupují v oblasti společenské odpovědnosti, abychom si mohli vzájemně předávat zkušenosti a společně pomáhat měnit naši společnost.

Do prospěšných aktivit zapojuje společnost Mary Kay i své zaměstnance a nezávislé kosmetické poradkyně, ať už prostřednictvím různých projektů, anebo prodejem charitativních přípravků, ze kterých věnuje určené částky na vybrané nadace či charitativní organizace.