Představujeme Vám nového člena platformy Business Leaders Forum – společnost KODEO.CZ. Tato společnost nabízí službu Tiché Spojení, která zajišťuje komunikaci pro mluvící znakovým jazykem prostřednictvím cloudové platformy a to i pro přímý překlad a přepis znakového jazyka a dalších služeb. Prostřednictvím služby Tiché Spojení jejich klienti získávají rozšíření bezbariérovosti svých služeb, férovost a rovné příležitosti pro všechny.

Rovné příležitosti pro všechny se s Tichým Spojením zároveň promítají do oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením sluchu. Profesionální tlumočníci pro službu Tiché Spojení jsou z obecně prospěšné společnosti Tichý svět.

“Chceme společně pracovat na eliminaci bariér mezi společnostmi a jejich zákazníky a jejich zaměstnanci a být součástí smysluplných CSR řešení a aktivit.”

KODEO logo Tiché spojení logo