Společnost Schindler byla založena ve Švýcarsku v roce 1874. Dnes je koncern Schindler Group předním světovým dodavatelem výtahů, eskalátorů a souvisejících služeb. Řešení značky Schindler v oblasti mobility přepraví denně po celém světě více než jednu miliardu osob. Úspěch společnosti se opírá o práci 55 000 zaměstnanců ve více než stovce zemí.

V bezpečnosti netolerují žádné kompromisy

Bezpečnost je pro firmu Schindler základní hodnotou, je součástí výrobků a služeb i způsobu práce. Nikdy a za žádných okolností společnost Schindler nehazarduje s bezpečím a zdravím těch, kteří pro tuto společnost pracují. Kultura bezpečnosti ve společnosti Schindler je založena na prevenci, uvědomění si možných nebezpečí a jejich potencionálních důsledků, na neustálém zlepšování všech pracovních procesů a dosahování shody s vyvinutými postupy. Z povahy práce ve společnosti Schindler plyne, že mnoho pracovníků vykonává činnosti osamoceně, tady platí, že bezpečnost může být efektivní pouze tehdy, je-li přijata a respektována osobně a instinktivně každým zaměstnancem společnosti Schindler.