Představujeme Vám nového člena platformy Business Leaders Forum – sdružení INEX-SDA, z.s.

Posláním INEX-SDA je prostřednictvím dobrovolnických projektů, vzdělávacích programů a kampaní podporovat rozvoj tolerantní otevřené společnosti a aktivního odpovědného přístupu k okolnímu světu nejen v Čechách, ale i na celém světě.

Společenská vize INEX-SDA:

  • tolerantní a otevřená společnost, která respektuje kulturní odlišnosti a ctí zásady udržitelného rozvoje
  • mezinárodní a mezikulturní spolupráce, založená na principech rovného přístupu, vzájemného respektu a porozumění
  • aktivní a zodpovědní občané, kteří se zajímají o dění v okolním světě a věnují se obecně prospěšným činnostem bez ohledu na přímý finanční benefit

Dobrovolnictví v pojetí INEX-SDA lze definovat jako:

  • Příležitost k aktivnímu zapojení se do občanské společnosti.
  • Podpora místních i mezinárodních iniciativ.
  • Prostředek neformálního vzdělávání, v němž si mají lidé možnost osvojit důležité vědomosti, dovednosti, postoje a hodnoty, které mohou využít v osobním, občanském i profesním životě.

Hodnoty, které INEX-SDA prosazuje:

  • Dobrovolnictví a vlastní iniciativa
  • Přímá zkušenost a kritické myšlení
  • Porozumění a respekt k rozmanitosti
  • Zodpovědnost a udržitelný rozvoj

inex-logo