Vesselin Barliev pracuje ve velkých korporacích v oblasti posledních 15 let. Jedné z klíčových oblastí, které se ve své práci věnuje je udržitelnost a odpovědné podnikání. Považuje za důležité, aby firmy budovaly podnikatelské modely, založené na principech udržitelností a sdílených hodnotách. Vesselin od roku 2016 působí ve firmě CEMEX jako Public Affairs and Communication manager. Předtím pracoval na pozici CSR managera ve společnostech Tesco a Plzeňský Prazdroj. V maloobchodním řetězci Tesco byl u zrodu a následného prosazení systému řízení CSR jako součásti byznys modelu Tesca. V Plzeňském Prazdroji se zase podílel na změnách principů a priorit politiky trvale udržitelného rozvoje. V letech 2014 až 2015 rovněž předsedal CSR Committee v Americké obchodní komoře. Chtěl by věřit, že se může podělit a z jeho zkušeností obohatit vnímaní a práci svých kolegů.