Ročně je v České republice vynaloženo 600 miliard korun na veřejné zakázky. Velkým tématem je strategický přístup k jejich zadávání, tedy takový, který by zohlednil i hledisko udržitelnosti. V říjnu jsme se účastnili odborné konference Odpovědné veřejné zadávání 2019, jejímž cílem bylo mimo jiné sdílet best practices z ČR i zahraničí. Jsme rádi, že je o tomto tématu stále více slyšet a dostává se tak do povědomí veřejnosti. Jednou z dalších aktivit v tomto směru je memorandum Green Deal, které má být podepsáno již v nejbližších březnových dnech.

Odpovědnost vynakládání rozpočtu rozpočtu na veřejné zakázky je stále kontroverzním tématem. Institut cirkulární ekonomiky vytvořil proto platformu, díky které se sešli zástupci ministerstev, firem i neziskových organizací a územních celků.

Cílem jejich setkání byl vznik tzv. Green Deal, tedy cirkulárního memoranda, jehož obsahem bude zrealizovat během jednoho roku pilotní projekty, které budou zahrnovat požadavky cirkulárních kvalitativních kritérií, jako například opravitelnost, obsah recyklátu nebo recyklace splaškových vod.

Koncept Green Deal v Nizozemí funguje už mnoho let, a tak u podepisování memoranda nebude chybět ani nizozemský odborník na cirkulární ekonomiku Joan Prummel, který stojí za představením tohoto konceptu v České republice.  Joan Prummel také představí příklady ze zahraniční praxe, kde se veřejné prostředky investují s důrazem na účelnost a hospodárnost.

Věříme, že Grean Deal přispěje ke zohlednění kritérií udržitelnosti při veřejném zadávání. A přáli bychom si, aby se požadavky na udržitelnost a odpovědnost staly standardem při vynakládání veřejných prostředků.

Pokud vás Green Deal zaujal a rádi byste se o něm dozvěděli více, zde najdete další informace.