Cílem naší konference je každoročně uspořádat akci, na které se sejdou lídři českého byznysu s úzkým vztahem k CSR. Tento rok bylo plánování o něco složitější než obvykle, a o to víc jsme šťastní za skvělou atmosféru, kterou se nám na akci podařilo vytvořit a úžasné řečníky, kteří sdíleli s námi i návštěvníky své názory a rady z praxe.

Naši konferenci jsme realizovali tento rok už potřetí, a to v termínu 10. září. Jako vždy jsme se snažili pozvat ty nejlepší z oboru ekologické i sociální udržitelnosti a věříme, že se nám to i tento rok podařilo. Mezi našimi řečníky byl například předseda představenstva a generální ředitel pojišťovny Kooperativa Martin Diviš, členka představenstva a Head of Business Administration ze společnosti oncomed manufacturing Renata Horáková nebo ředitel strategického rozvoje v Nadaci partnerství Miroslav Kundrata, jako zástupce neziskového sektoru. Celý seznam řečníků a program konference si můžete prohlédnout na našich stránkách. Záznamy jejich přednášek pak najdete brzy na našem Facebooku.

Konference Leadership & CSR se konala v Americkém centru, a tak ji nezahájil nikdo jiný než velvyslanec Spojených států amerických v ČR Stephen B. King. I on sám je v jádru především businessman, který strávil velkou část svého života podnikáním v chemickém průmyslu. A jak zmínil, CSR a udržitelnost byly pro něho důležitá témata. Zmiňoval například vztahy s místní komunitou, pro kterou pořádal pravidelné besedy a prohlídky továrny. 

CEO o tom, jak vést udržitelnou firmu

V prvním panelu s námi CEO společností sdíleli své zkušenosti, jak nadchnout zaměstnance pro CSR, jak prosazovat sociální i ekologické a ekonomické udržitelné hodnoty shora a zmínili při té příležitosti také projekty, kterým se jejich společnost věnuje. 

Head of Business Administration Renata Horáková s námi sdílela příběh své firmy oncomed. Ta vznikla záchranou výrobny cytostatických injekcí poté, co původní společnost PLIVA-Lachema skončila v likvidaci. Renatě Horákové se spolu s jejím tehdejším kolegou podařilo najít investora a od té doby se společnost oncomed rozrostla na dnešních 180 zaměstnanců. 

Renata zmínila i těžkosti, se kterými se musela ve vedení oncomed potýkat. Společnost vyrostla z malé firmy velmi rychle a změnila se i její rodinná atmosféra založená na otevřenosti a ochotě. Vedení se  však podařilo společnost navrátit  k původním hodnotám, ve kterých je udržitelnost pevně zakořeněná. 

Renata Horáková ze společnosti oncomed

Generální ředitel pojišťovny Kooperativa Martin Diviš s námi sdílel, jak lze CSR dělat ve velké pojišťovací společnosti. Uvědomuje si, že je pro CSR třeba nadchnout každého zaměstnance a k tomu  je zase třeba, aby zaměstnanci viděli dobré příklady ve svém vedení. Svým zaměstnancům a kolegům tak dává jednoduchý úkol: Najděte ty, kteří to nejvíce potřebují a těm pomůžeme. Kooperativa se také věnuje aktivitám posilujícím prevenci – napříkad iniciativa VIZE 0, jejímž cílem je 0 dopravních nehod se smrtelnými následky či těžkým zraněním.

Martin Diviš z pojišťovny Kooperativa

Ředitel strategického rozvoje Miroslav Kundrata z Nadace partnerství návštěvníkům zdůraznil, že CSR cíle je třeba promýšlet dlouhodobě a nevidět je jen jako krátkodobé cíle. Misí Nadace partnerství  je informovat o tom, jak správně udržitelnost uchopit jak ve veřejné správě, tak ve velkých i malých firmách. 

Miroslav Kundrata z Nadace partnerství

CEO panel jsme zakončili krátkou přestávkou na kávu, po kterém následoval druhý panel: Best practices

Druhý panel konference: nejlepší CSR tipy

V našem druhém panelu jsme taktéž přivítali odborníky, kteří mají CSR přímo ve své agendě. Gabriela Bechynská ze společnosti Mondelez se s námi podělila o tom, jak vyrábět cukrovinky udržitelně. Kromě projektu o udržitelném pěstování pšenice Harmony, jsme se dozvěděli také o výchově zákazníků k všímavosti a většímu prožitku při mlsání–  „mindful snacking”. Od roku 2022 chce Mondelez mít pšenici Harmony ve všech sušenkách, které se v ČR vyrábějí. Roman Grametbauer ze společnosti Philip Morris, která vyrábí a distribuuje tabákové výrobky, s návštěvníky sdílel, jak bojují osvětou a vzděláváním proti odhazování nedopalků cigaret a jak se snaží vzdělávat prodejce jejich produktů o důležitosti dodržování zákazu prodeje jejich výrobků mladistvým osobám. 

Gabriela Bechynská ze společnosti Mondelez
Roman Grametbauer ze společnosti Philip Morris

Roman sám neváhá oslovit uživatele jejich produktů, kteří vyhodí nedopalek na zem a motivovat je ke změně přístupu informacemi o tom, jak dlouho se tento odpad rozkládá. Ján kondáš ze společnosti Tesco adresoval problém plýtvání potravinami, který se týká každého z nás a také problém s balením potravin, z kterého je často nadměrné množství odpadu. Zatímco se Tesco v poslední době snažilo obaly redukovat, koronavirus tuto situaci ztížil. Tesco se snaží používat recyklovatelné obaly a veškerý potravinový odpad monitoruje a snaží se mu předcházet. Pořádá také sbírky potravin pro potřebné. Podařilo se jim tak dosáhnout SDG cíle pro rok 2030 již letos. Mimo jiné také Tesco pomáhá i svým zaměstnancům, kteří se kvůli pandemii ocitli v tíživé situaci prostřednictvím projektu Tesco Anděl.  

Ján Kondáš ze společnosti Tesco

Na závěr  konference s námi Tomáš Macků ze společnosti IPSOS sdílel výsledky výzkumu Úspěšný lídr a CSR. Jak by měl úspěšný lídr vypadat? Data hovoří jasně: Měl by se chovat eticky, upřímně a ekologicky. 

Tomáš Macků ze společnosti IPSOS

Ještě jednou tímto chceme poděkovat našim řečníkům za jejich skvělé prezentace i podnětné panelové diskuze. Naše díky patří také všem účastníkům, kteří se i přes nepříznivou situaci  dostavili v báječné náladě a přišli s mnoha zajímavými podněty a dotazy. Těšíme se na viděnou na příštím ročníku  konference Leadership & CSR!