Péče o lidi v době koronavirové krize i po ní

Náhlá vládní nařízení, která platí už víc než jeden měsíc, byla pro všechny překvapením. Mnozí zaměstnanci museli ze dne na den přestat chodit do práce, obchody zavřely své dveře pro zákazníky a řada podniků omezila svou činnost. Většinu společností celosvětová krize dostihla a bylo na jejich vedení, aby učinilo správná rozhodnutí, jak se adaptovat na aktuální situaci. Jaká opatření firmy zavedly, aby uchránily to nejcennější, co mají – své zaměstnance? Inspirujte se v následujícím článku. Popíšeme, jak k situaci přistoupili někteří naši členové z řad větších a středních firem. Věříte, že máte zaměstneckou otázku v době krize vyřešenou? Podívejte se na souhrnný přehled aktivit na konci článku a ujistěte se, že jste pro své lidi udělali maximum.

Jaká opatření zavedli naši členové?

Mnohdy provoz společnosti stačí jen upravit, zavést malé změny, které výrazně přispějí ke zmírnění rizik. Například náš člen, společnost Tesco, nabízí ve svých prodejnách rukavice i desinfekci jak pro zaměstnance, tak pro zákazníky. Tesco také omezilo počet zákazníků na prodejnu, aby bylo možné dodržovat 2 metrový odstup a jejich zaměstnanci nečelili zbytečně velkému riziku nákazy. Zvýšená bezpečnostní opatření se týkají i kancelářských profesí.

Náš člen Meopta, specialista na optické produkty, chrání zdraví zaměstnanců tím, že zvýšil četnost desinfekce prostor, snaží se zákazníky i zaměstnance informovat o tom, jak nejlépe provádět prevenci proti nákaze, dokonce preventivně svým zaměstnancům měří teplotu. Podobná opatření zavedl i další z našich členů,  společnost McDonald’s. Zaměstnanci nosí roušky a rukavice, po ruce vždy mají desinfekci a zvýšila se i další hygienická opatření. Také společnost Oncomed, výrobce léčivých přípravků, se snaží pro zaměstnance, kteří zajišťují provoz, uplatňovat přísná opatření. Tato pravidla zahrnují střídání směn v režimu, kdy nedochází k přímému kontaktu zaměstnanců, nošení roušek a měření teploty. Navíc těm, kteří do práce musí docházet, poskytuje nad rámec stravenek i oběd zdarma.

Některé společnosti zavedly car-sharing, tedy systém, kdy zaměstnanec se služebním automobilem vozí své kolegy z jejich domova až do kanceláře, aby se vyhnuli užívání hromadné dopravy, a omezili tak riziko nákazy.

Kromě zvýšených hygienických opatření také mnoho z našich členů zavedlo pro zaměstnance, jejichž pracovní zařazení to dovoluje, home-office. Povolit práci z domova se rozhodli i mnozí manažeři, kteří doposud tomuto trendu nebyli nakloněni. Již nyní můžeme pozorovat u firem několik pozitivních dopadů:

Pozitivní dopady celosvětové krize

Díky nutnosti zavést práci z domova a umožnit virtuální chod firmy se mnohým společnostem podařilo narychlo zavést, nebo vylepšit různá systémová řešení. IT rozhodně patří mezi ta oddělení, která musela na krizi zareagovat v první řadě zvýšeným nasazením svých specialistů. Projekty, které se jindy plánují na měsíce i roky, byly nyní dotaženy v rekordním čase. Některé z nich nalezly konečně podporu vedení pro jejich financování. 

Firmy, které si v rámci svého nefinančního reportu měří uhlíkovou stopu, jistě pocítí vliv koronavirové krize na emise. Jejich zaměstnanci, kteří byli zvyklí cestovat na schůzky v rámci pobočkových sítí, nebo za zákazníky, omezili tyto činnosti a mnohá setkání zrealizovali online. My v Business Leaders Forum věříme, že krize prověří všechna zažitá přesvědčení a každý si v budoucnu zváží, jaký způsob práce je efektivnější nejen pro byznys, ale i v kontextu dopadu na životní prostředí.

A závěrem zmiňme i velký benefit pro zaměstnance, kteří mají naději, že trend práce z domova bude ve vyšší míře pokračovat i poté, co se chod společností vrátí ke standardnímu režimu. Všichni v roli manažerů, team leaderů a vedoucích měli možnost vyzkoušet si nový způsob fungování a mohou se nyní rozhodnout pro co nejefektivnější variantu spolupráce se svými týmy.

Komunikace je základ

Ať už zvolíte jakákoliv opatření, je důležité informovat o nich zaměstnance. Přehled o nových opatřeních, o aktuálním dění ve firmě a případných interních změnách zajímá každého z nich. Otevřená komunikace ohledně krizového chodu společnosti je základním kamenem nejen dobrého vztahu se zaměstnanci, ale také odpovědného přístupu v byznysu. Nehledě na to, že dobré jméno společnosti se dlouho buduje a velmi rychle ztrácí, pokud se zachová ke svým zaměstnancům, obchodním partnerům či zákazníkům neeticky.

PŘEHLED AKTIVIT PÉČE O ZAMĚSTNANCE V DOBĚ KRIZE I PO NÍ:

Za BLF tým Tereza Koucká a Monika Sekal