Vyšší efektivita – snížení nákladů –  zvýšená konkurenceschopnost

Možná je pro vás slovo „report“ synonymem nudy a povinnosti, nemusí tomu tak ale být vždy. Kvalitně zpracovaný CSR report se totiž může stát vaším užitečným pomocníkem, který vám naopak práci v mnohém usnadní.

Reporting on sustainability issues actually serves as a driver for our performance, and has helped us to clearly identify areas for improvement.” Lars G. Josefsson, President and CEO, Vattenfall, Sweden

Mezinárodním standardem CSR reportování pro organizace působící v ekonomické, environmentální nebo společenské oblasti se stal rámec vyvinutý platformou GRI – Global Reporting Initiative.

Jedná se o velmi flexibilní nástroj, který mohou využívat organizace různé velikosti a zaměření.

Business Leaders Forum bylo odborným garantem překladu klíčových GRI dokumentů do češtiny (viz níže) a nabízí vám podporu při zpracování reportu.

Proč využít právě tento způsob CSR reportingu?

CSR report podle GRI:

  • je mezinárodně uznávaným a pravidelně aktualizovaným způsobem reportingu (v současné době je v přípravě verze 4.0)
  • je skvělým nástrojem pro komunikaci a obhajování vašich CSR aktivit jak uvnitř firmy, tak vůči stakeholderům
  • je dostatečně univerzální: každá firma si z něj vybírá jen to, co odpovídá jejímu fungování a rozpočtu (existují 3 aplikační úrovně – A, B, C – podle šíře reportovaných dat)
  • je užitečným dokumentem pro strategický rozvoj CSR
  • je praktickým pomocníkem při mediální prezentaci CSR aktivit firmy
  • je externě auditovatelný

Připojte se k celosvětovému trendu, k více než 5463 organizacím a 14 248 vytvořeným zprávám GRI, zvyšte Vaší důvěryhodnost a transparentnost, začněte s GRI!


Co vám nabízíme?

Rádi vám pomůžeme s tvorbou prvního CSR reportu podle GRI – budeme vám odbornými průvodci při jeho přípravě. Poradíme vám, jaká data je vhodné shromáždit či jakou strukturu by v případě vaší firmy měl CSR report mít, aby splnil co nejlépe svůj účel. Pomůžeme vám také s efektivní prezentací jak celého reportu, tak jeho dílčích částí a dat v něm obsažených.

Dokumenty ke stažení