Jedno téma, mnoho přístupů

CSR Club jsou pravidelná setkání firemních leaderů. Akce ve formátu pracovní snídaně, inspirativního stolu, panelové diskuze, kulatého stolu, či speed dating jsou vždy zaměřeny na jedno konkrétní téma související s byznysem. Na setkání zveme zajímavé hosty, kteří představí téma z různých pohledů a otevřou diskusi. V ní společně hledáme možnosti řešení a sdílíme zkušenosti.

#csr
#csrclub

V minulosti jsme se věnovali například těmto tématům: CSR jako součást firemního DNA, Média a CSR, ISO 26 000 a GRI, Ekologie ve firmě, Slaďování pracovního a rodinného života.

Kapacita CSR Clubu je stanovena na cca 30 osob, aby měl každý dostatek prostoru se vyjádřit a využít jedinečné možnosti setkání s inspirativními řečníky a ostatními zástupci firem. Akce se mohou zúčastnit zástupci členských firem a partnerských organizací Business Leaders Fora. Pozvánka na CSR Club je součástí spolupráce, kterou našim členským firmám nabízíme.

CSR Clubu se v závislosti na tématu účastní také zástupci akademické sféry a odborníci z praxe, kteří se zvolené problematice dlouhodobě věnují (například pracovníci neziskových organizací, státních institucí, zahraniční experti) a obohacují tak diskuzi.

Setkání CSR Club se konají zpravidla jednou za tři měsíce v příjemných prostorách v centru Prahy.

Setkání CSR Club byla realizována ve spolupráci s:

csr-klub