Setkání těch, kteří rozhodují

Vrcholní leadeři firemních členů Business Leaders Fora se jednou za rok schází na CSR Leaders Annual Reunion. Smyslem setkání je zhodnotit uplynulý rok a vývoj aktivit v oblasti CSR a stanovit strategie do budoucna tak, aby byly v souladu s aktuálními trendy a byly přínosem pro členské firmy BLF. CSR Leaders Annual Reunion je významná společenská akce, kde máte možnost setkat se s generálními řediteli, majiteli a leadery úspěšných firem a navázat nová obchodní partnerství.