CSR Club

Jedno téma, více úhlů pohledu

CSR Club jsou pravidelná setkání zástupců našich členských firem. Akce ve formátu pracovní snídaně, panelové diskuse či kulatého stolu jsou vždy zaměřeny na jedno konkrétní téma související s byznysem. Na setkání zveme zajímavé hosty, kteří představí téma z různých pohledů a otevřou diskusi. V ní společně hledáme možnosti řešení a sdílíme zkušenosti.

Která témata jsme například probírali?

  • CSR jako součást firemního DNA
  • Média a CSR
  • Ekologie ve firmě
  • Slaďování pracovního a rodinného života

Kapacita CSR Clubu je stanovena na cca 30 osob, aby měl každý dostatek prostoru se vyjádřit a využít jedinečné možnosti setkání s inspirativními řečníky. Součástí programu CSR Clubu je i networking.

CSR Clubu se v závislosti na tématu účastní také zástupci akademické sféry a odborníci z praxe, kteří se zvolené problematice dlouhodobě věnují (například pracovníci neziskových organizací, státních institucí, zahraniční experti) a obohacují tak diskusi.

CSR Club se koná zpravidla jednou za tři měsíce v příjemných prostorách v Praze.

Setkání CSR Club byla realizována ve spolupráci s: