EU Talent

Business Leaders Forum se jako jeden z národních partnerů zapojilo do evropského projektu EU Talent, který podporuje propojení firem a učňovských oborů.

O projektu

Malé a střední firmy (SMEs) mají důležitou funkci a velký potenciál v boji proti nezaměstnanosti mladých lidí tím, že mohou poskytovat rozvoj a pracovní příležitosti, jako například nabízení praxí pro učňovské obory. Těmto firmám však často chybí informace, zdroje a/nebo zkušenosti s poskytováním vysoce kvalitní odborné přípravy. EU Talent (Business in Europe Hosting Apprenticeships for Youth) je dvouletý projekt financovaný Evropskou komisí, jehož cílem je vytvoření podpůrné struktury v podobě evropských a národních vzdělávacích sítí na podporu malých a středních podniků, které pak mohou poskytovat ve větší míře a v lepší kvalitě odborné učňovské praxe.

Proč podporovat učňovské obory?

  • Učňovské obory umožňují v rámci byznysu přísun lidí se specifickými dovednostmi a kvalitami, které firmy vyžadují a které nemusí být k dispozici na vnějším trhu práce.
  • Najímání učňů je nákladově efektivnější než nábor kvalifikovaných pracovníků z vnějšího trhu práce
  • Podpora učňovských programů může velmi podpořit a šířit dobrou pověst podniku a to jak v rámci širší společnosti, tak v místní komunitě

Proč být součástí EU Talent projektu?

  • Získejte informace o možnostech práce s učni.
  • Zúčastněte se série tematických webinářů, kde si vyměníte nápady, budete sdílet své zkušenosti a učit se od dalších účastníků.
  • Naučte se, jak zlepšit vnitřní procesy, abyste umožnili učňům získat ve vaší společnosti kvalitní zkušenost z praxe.
  • Staňte se součástí politického dialogu na národní i evropské úrovni.

Projekt zahrnuje 12 zemí v Evropě, je koordinován CSR Europe a je podporován dvěma dalšími partnery: European Vocational Training Association (EVTA) a EUROCHAMBRES.

 

Webináře o projektu EU Talent nalezne níže:

Webinář 4.10.2017

Webinář 20.11.2017

Webinář 11.12.2017

Webinář 26.1.2018

Webinář  7.2.2018