Mentoring začínajících učitelů

Podporujeme učitele a tím vzdělávání dětí na základních školách

Je jen málo profesí, které celou svou podstatou přispívají k vytváření odpovědné společnosti. Povolání učitel/ka je jedním z nich. Chceme proto pedagogy podpořit na cestě stát se skutečně kvalitními učiteli.

Věříme, že zkušení kolegové mohou inspirovat své začínající kolegy. V projektu mentoring začínajících učitelů jsme proto vyvinuli metodiku, která zkušeným učitelům pomáhá stát se dobrými mentory tak, aby mohli svým začínajícím kolegům být oporou při jejich profesním i osobním rozvoji.

V Business Leaders Foru jsme při přípravě projektu využili naše zkušenosti s mentoringem a propojili jsme sféru učitelů, expertů v oblasti vzdělávání a zástupců firem. Ti všichni tak mohli diskutovat o problémech českého školství a hledat řešení otázek, která ze svého úhlu pohledu ve vzdělávacím systému v České republice vidí.

Výstupem projektu je metodika, která bude dostupná školám, jež chtějí využít metodu mentoringu při zdokonalování práce učitelů.

„Těší mne, že se můžeme jako zakládající firemní partner, podílet na tomto jedinečném koncepčním programu, který pomáhá mladým učitelům v počátku jejich kariéry a zároveň motivuje i jejich kolegy, mentory. Oceňuji elán odborných členů týmu a věřím, že se ověřovaný postup projektu „Mentoring začínajících učitelů“ stane základem pro obohacení stávající učitelské praxe.”

Michaela Chaloupková, členka představenstva ČEZ, a. s., partnera projektu

„Mluvíme-li o nedostatcích ve vzdělání, myslíme většinou na naše děti. Jsem proto nadšená, že se Business Leaders Forum rozhodlo věnovat tolik energie do rozvoje a motivace začínajících učitelů. Jsou to totiž především oni, kdo mají možnost něco měnit a vychovávat z dětí nové generace osobnosti.“

Renata Mrázová, generální ředitelka ING Pojišťovny ČR a SR, patronka projektu

 

Podívejte se, co o projektu říkají jeho účastníci a patroni: