Skip to content

Stínování manažerů

Učte se od těch nejlepších

Poznat už během studií skutečnou práci manažerů. Nahlédnout do fungování významných firem. Porozumět manažerskému řízení, uvažování i rozhodování.

Nejen to umožňuje studentům magisterských oborů českých vysokých škol náš projekt Stínování manažerů. Od roku 1992, kdy jsme s ním v Business Leaders Foru začali, jím prošlo více než 1 000 studentů.

Student se během desetidenní stáže stane ,,stínem‘‘ manažera v renomované firmě, pozná manažerskou praxi a získá praktické zkušenosti, které pak může porovnat s teoretickými znalostmi nabytými ve škole. Výsledkem tedy není jen pouhé náhlednutí do chodu firmy, ale i mentoring od zkušených profesionálů, kteří se chtějí podělit o své know-how.

Stínování má ale přínos i pro samotné firmy: mohou navázat spolupráci s talentovanými mladými lidmi a získat nový pohled na otázky, které řeší.

„Pomohlo mi to ve všem. Hlavně jsem věděla, co mohu očekávat. Daleko lépe se mi vplulo do života PR agentur. Mohla jsem říkat: Tohle už znám.” Lidija Erlebachová, manažerka korporátní komunikace Henkel ČR a absolventka projektu

„Chci studenty naučit, že samotná výkonnost firem a vydělávání peněz je jedna strana byznysu, ale stejně podstatné je také to, jak se firma chová.” Jiří Seidler, THHK, stínovaný manažer

Přihlášení se do programu Stínování manažerů byl jistě jeden z nejlepších kroků, který jsem v posledním roce udělal. Během dvou velice intenzivně strávených týdnů jsem měl možnost od rána do večera sledovat při práci opravdové profesionály a být součástí jejich byznysu. Díky tomu jsem poznal obrovskou spoustu nových věcí, lidí, myšlenek i způsobů práce. A nejlepší na tom všem byla obrovská otevřenost a důvěra v mé schopnosti ze strany manažerů společnosti, díky kterým jsem se mohl plně zapojit do aktivit firmy a cítit se platným členem týmu.“  Filip Ščotka, absolvent projektu

Jak to funguje v praxi?

  • Program je primárně určen pro studenty magisterských oborů, ale mohou se zúčastnit i studenti bakalářských oborů.
  • Termín stáže závisí na domluvě mezi studentem a manažerem.
  • O místě konání stáže rozhoduje daná firma, obvykle probíhá v sídle společnosti.
  • Účast je pro studenty zcela zdarma.
  • Program otevíráme každoročně.
Scroll To Top