RICOH: CSR je u nás na vzestupu

1. Z jakého důvodu jste začali praktikovat CSR?

Společnosti RICOH Czech Republic s.r.o. a RICOH Slovakia s.r.o. jsou od roku 2015 součástí globální japonské společnosti RICOH Co. Ltd. Společnost založil Kiyoshi Ichimura v roce 1936 a již od této doby je téma udržitelné společnosti součástí firemní filozofie a kultury, která stojí na třech druzích lásky (Love your neighbor, Love your country, Love your work).

Ricoh se otázce CSR celosvětově velice věnuje a koná různorodé kroky a aktivity, které přispívají k udržitelnosti naší planety. Jelikož máme v této oblasti vybudovány velice silné základy díky mateřské společnosti, rozhodli jsme se otázce CSR na našem českém a slovenském lokálním trhu věnovat více pozornosti. Od roku 2016, kdy jsme nastavili první ucelenější CSR strategii, se nám již podařilo několik zajímavých projektů zrealizovat a přispět tak ke společnému cíli udržitelné planety, která disponuje omezenými zdroji energie.

2. Jaké benefity Vám CSR přináší?

Jelikož se tématu CSR výrazněji věnujeme teprve 2 roky, již nyní zaznamenáváme pozitivní zpětnou vazbu od našich stakeholderů, především zaměstnanců, zákazníků a dodavatelů. Benefity, které nám CSR přináší, vidíme především v upevňování loajality zaměstnanců, v získávání nových mladších pracovníků z trhu práce (což odpovídá výsledkům výzkumu společnosti Bayer, které potvrzují, že 23 % lidí ve věku od 18 do 34 let považuje CSR za důležité u svého zaměstnavatele, naopak starší občané jsou k CSR obecně skeptičtější), v upevňování vztahu se zákazníky, dodavateli, zlepšení image společnosti, výkonnosti a konkurenceschopnosti firmy.

3. Existují pro Vás nějaké překážky při zavádění či v rámci CSR? Pokud ano, o co se jedná a jak to řešíte?

V současné době se stále nacházíme ve fázi budování a tvorby ucelené CSR strategie pro Ricoh Czech Republic a Ricoh Slovakia. Máme mnoho podkladů od mateřské společnosti, ze kterých můžeme čerpat, ale jedná se pro nás spíše o globální informace, které pro lokální strategii nelze plně využít. Překážky při zavádění CSR na náš lokální trh spatřujeme v obtížnosti získání dostatečných nefinančních dat v rámci koncernu, informací z výroby produktů Ricoh, která neprobíhá na lokálním trhu a především v nedostatku časového prostoru se strategii CSR věnovat. Tyto překážky řešíme s managementem společnosti a snažíme se je eliminovat, jelikož si uvědomujeme vzrůstající důležitost CSR v našich každodenních pracovních aktivitách.

4. Jak společenskou odpovědnost oceňují vaši zaměstnanci, klienti a partneři (popř. hlavní stakeholdeři firmy)?

Jak bylo uvedeno v předchozí odpovědi, i přes krátké trvání koncepce CSR v Ricoh Czech Republic a Ricoh Slovakia, vidíme první pozitivní ohlasy především z řad zaměstnanců, mateřské společnosti, zákazníků, dodavatelů a také místní komunity, ve které působíme a snažíme se zapojit a pomáhat. Věříme, že v budoucnu, kdy se naše koncepce CSR více upevní, získáme další pozitivní zpětnou vazbu.

5. Co považujete za nejdůležitější při práci se společenskou odpovědností?

Na základě našeho přístupu tří „P“ (people, planet and profit) pomáháme k udržení a neustálému zlepšování obchodního modelu, který naplňuje naše obchodní a environmentální cíle. V závislosti na našem konceptu považujeme za velmi důležité při práci se CSR dopady CSR projektů směřovaných prioritně do České a Slovenské republiky než se zabývat obecně celosvětovými problémy. Důvěra, férovost a opravdovost našich CSR aktivit jsou dalšími důležitými body při práci se společenskou odpovědností.

Vyvíjíme nápady pro výrobu spolehlivých, inovativních produktů a služeb pro naše zákazníky v kombinaci se zaměřením na vytváření zisku pro naše akcionáře. To vše nám umožňuje poskytnout našim zaměstnancům bezpečnou budoucnost a současně zajistit přidanou hodnotu a zachovat zdroje komunit kolem nás. Ricoh se ve své chartě CSR zaměřuje na čtyři klíčové oblasti: integrita v podnikových aktivitách, harmonie s prostředím, harmonie se společností a respekt k lidem.

6. Máte nějaké příklady úspěšné praxe v oblasti CSR, které jste zavedli?

Ricoh jako globální výrobní společnost disponuje celou řadou příkladů z praxe, kdy se snaží
minimalizovat dopady na životní prostředí v oblastech těžby zdrojů, spotřeby energie, chemických výpustí, emisí uhlíku, biodiversity a dalších oblastí.

Evropské projekty
V rámci Ricoh Europe bychom rádi zmínili program Printed Memories. Jde o partnerství s Výzkumem Alzheimerovy choroby, Alzheimer’s Research, přední světovou výzkumnou charitou zaměřenou na nalezení řešení Alzheimerovy nemoci. Ricoh se zavázal, že do roku 2025 prostřednictvím svých lidských zdrojů, technologií (speciální tisk digitálních pohlednic) a odborným znalostem přispěje k dosažení jejich mise.

Společnost Ricoh se snaží vytvářet produkty, které mohou používat různí lidé, včetně starších osob a osob se zdravotním postižením a zajistit tak komfort všem, kteří s produkty značky Ricoh pracují. Jako příklad toho, jak se Ricoh staví výzvám v přístupnosti svých produktů uživatelům, jsme představili aplikaci Accessibility App. Tato aplikace podporuje uživatele se zrakovým postižením, což jim umožňuje použít stejnou multifunkční tiskárnu bez omezení, která je dostupná běžným uživatelům.

České a slovenské projekty
Jelikož žijeme na lokálním trhu v místní evropské komunitě, níže je pár úspěšných projektů, které se nám za poslední 2 roky podařilo zorganizovat.

V roce 2017 jsme se uspořádáním sbírky oblečení mezi svými zaměstnanci a ve spolupráci
s neziskovou organizací Borůvka Praha zapojili do projektu FOREWEAR, kdy recyklací starého oblečení vznikly originální designové zápisníky jako dárek pro naše obchodní partnery a zákazníky.

V souvislosti se Světovým měsícem ekologických aktivit, který Ricoh slaví celosvětově již 12 let po celý měsíc červen, se dobrovolníci z řad zaměstnanců pravidelně zapojují do různorodých aktivit, od čištění stezek, přesazování stromů až k výpomoci v zoologické zahradě. Jedná se o tzv. projekt Ricoh Global Eco Action Month. Během roku se zasazujeme i o zachování biologické rozmanitosti, a proto jsme od roku 2017 hrdým adoptivním rodičem chameleona velikého v pražské ZOO.

Vážíme si všech zaměstnanců, a proto otázka firemní kultury je pro nás velmi důležitá. Abychom ji stále upevňovali, odstartovali jsme v roce 2017 kvartální projekty, tzv. „Snídaně pro neziskovky“, v němž hrají hlavní roli kolegové z různých oddělení. Ti společně se svým týmem připraví snídani pro ostatní kolegy z kanceláře a finanční výtěžek darují na dobrou věc, kterou si sami vyberou. Tento projekt je mezi zaměstnanci oblíbený a pravidelně ho organizujeme v Praze a Zlíně. Na Slovensku jsme například uspořádali výstavu obrazů a tisků spojenou se sbírkou pro neziskovou organizaci CENADA – Centrum pro nadané děti. Podporují se zde sportovní kluby a aktivity, např. tradiční šachový turnaj Ricoh Chess Tour, občanské sdružení Nádej na život, či studentská grafická soutěž v Košicích.

V roce 2018 se nám podařilo zavést do firemní směrnice i tzv. CSR DAY pro všechny zaměstnance. Každý zaměstnanec si tak může 2x ročně tento den zvolit a stát se dobrovolníkem.

Tímto výčtem aktivit podpora v oblasti CSR společnosti Ricoh na lokálním trhu zdaleka nekončí. Jsme členem platformy pro společensky odpovědné podnikatele Business Leaders Forum (BLF), kterým stejně jako nám záleží na lidech a prostředí, v němž působíme.