Dne 20.6. 2018 proběhl poslední webinář pro pilotní malé a střední podniky v rámci projektu EU Talent. Hostem byla paní Denisa Santos, HR ředitelka Hotelu Duo, ze kterého jsme také tento webinář vysílali.

Spolupráce se školami má v Hotelu Duo dlouholetou tradici. Spolupráce funguje i na mezinárodní úrovni (Španělsko, Francie, Lotyšsko, Nizozemí, Švýcarsko). Tato spolupráce umožňuje i vlastním zaměstnancům trénovat své jazykové schopnosti a zlepšovat je s těmito zahraničními studenty přímo na pracovišti. Důvodem a motivací Hotelu Duo pracovat se žáky na praktické výuce a stáži je především vychovat si budoucí zaměstnance, podpora rozvoje hotelnictví a gastronomie a inspirace od mladých lidí. Hotel také umožňuje vyzkoušet si i jiná zaměstnání pro případ, že žák má zájem o změnu svého zaměření. Také jsou jim nabízeny externí kurzy. Je důležité motivovat mladé lidi a chválit, ale také je důležité naučit je, aby uměli přijímat konstruktivní kritiku a jak s ní pracovat. Je důležité studenty podporovat je v jejich pracovním rozvoji. Klade se velký důraz na mezilidské vztahy, profesionalitu, motivaci a kariérní růst. Nabízíme jim jistotu a stabilitu pracovního místa. Pokud hotel hledá zaměstnance, nejprve se podívá do své databáze a následně poptává veřejnost. Každý rok se podaří zaměstnat až 5 studentů na pracovní úvazek. Každý měsíc volíme nejlepšího studenta, který je odměněn a vždy je to veřejně oznámeno na zaměstnanecké nástěnce a zdůrazněno, proč byl tento žák oceněn.

Hotel má také svojí facebookovou skupinu zaměstnanců Fun & More in Jan Hotels.

Ptali jsme se paní Santos na několik doplňujících otázek.

Jak přesvědčíte svůj personál, aby pracovala se žáky?

Náš personál je již na tento postup zvyklí a jde především o zaměstnance na seniorních pozicích, kde je tento tým na vysoké profesionální úrovni. Také se tato práce dává těm zaměstnancům, kteří mají takzvaně předávací schopnosti v krvi a chtějí předávat své znalosti a zkušenosti a dělá jim radost, že tato práce má smysl. Také naše zaměstnance za tuto práci se žáky speciálně odměňujeme.

Kdy Hotel Duo začal s praktickou výukou?

Hotel Duo začal s praktickou výukou v roce 2013.

Jaký byl prvotní důvod začít s praktickou výukou?

Příprava nových mladých lidí k budoucímu povolání. Výchova budoucích zaměstnanců.

Jaké jsou úskalí praktické výuky?

Žáci jsou v pubertálním věku. Mají výkyvy v chování a je to někdy náročné. Také se někdy objevuje nezájem ze strany žáka. Ale víme, že se nám toto úsilí vrátí a již se nám to i vrací. Získáváme tím zaměstnance, kteří mají zkušenosti a znají již naše prostředí a mají navázané přátelské vztahy.

Duo_cutStudents at DUO hotel