Business Leaders Forum | Skanska CZ a.s.
3473
page,page-id-3473,page-template-default,qode-core-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,pitch child-child-ver-1.0.0,pitch-ver-1.4.1, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,grid_1300,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Jméno firmy

Skanska CZ a.s.

Obor podnikání Všechny obory stavebnictví, vývoj a prodej vlastních bytových a komerčních projektů, správa majetku a související služby
Kontaktní osoba Gabriela Ježoviczová (gabriela.jezoviczova@skanska.cz)
Pozice Odbor komunikace
Web http://www.skanska.cz

 

1. Jak zajišťujete dodržování etického kodexu (pravidel) ve vaší společnosti a všeobecných vztazích?

Každý příchozí zaměstnanec je personalistou seznámen s Etickým kodexem společnosti Skanska, byly zřízeny intranetové stránky Etického kodexu a Etická poradna, kam směřují veškeré dotazy a informace týkající se jednání v rozporu s Etickým kodexem. Externí obchodní partneři jsou s Etickým kodexem společnosti Skanska pravidelně seznamováni, je také zveřejněn na webových stránkách společnosti Skanska.

 

2. Jak běžný provoz firmy spojujete s praktickou ochranou životního prostředí?
Máme certifikaci dle ISO 14001, jako generální partner grantových programů Strom života a Ľudia pre stromy spolupracujeme s Nadacemi Partnerství a Ekopolis. Oba programy jsou zaměřené na pomoc nevládním organizacím, obcím a dalším partnerům vytvářet zdravé a příjemné prostředí pro každodenní život, a to zejména podporou výsadeb stromů a péče o krajinu či veřejná prostranství. Programy mají tři základní části: Veřejný grantový program, Zaměstnanecký grantový program, Anketa Strom roku v ČR a SR.

 

3. Jaká vaše aktivita je nejpřirozenějším propojením podnikání vaší firmy s podporou komunity, ve které působí?
V současné době zřizujeme Nadační fond Tomáš, jehož cílem bude poskytnout obětem pracovních úrazů finanční i nefinanční pomoc nad legislativní rámec. V oblasti prevence a osvěty je dlouhodobě cílem nadačního fondu aktivně přispět ke snížení počtu pracovních úrazů a úmrtí na stavbách. Tyto cíle se týkají celého trhu. Společnost Skanska dlouhodobě spolupracuje a podporuje uznávané nadace v České i Slovenské republice.

 

4. Jaká aktivita v oblasti péče o zaměstnance se setkala za poslední 1-2 roky s největším pozitivním ohlasem?

1. Pravidelná setkávání vedení společnosti s ostatními zaměstnanci včetně pořádání výstav zájmové tvorby zaměstnanců na těchto setkáních. 2. Zavedení pružné pracovní doby u TH zaměstnanců.

 

5. Jaký způsob (formu) komunikace o CSR strategii a aktivitách Vaše společnost využívá a jaké z těchto metod zainteresované strany nejvíce oceňují? 

Zaměstnance informujeme prostřednictvím Skanska Newsletteru vydávaného v elektronické i tištěné podobě, interních Novin Skanska a prostřednictvím intranetu.

 

6. Kde a proč je umístěna pozice hlavního garanta CSR ve vaší organizační struktuře a jakým způsobem je zajištěna komunikace se zainteresovanými stranami?

Garant CSR je součástí odboru komunikace. Funkce CSR garanta je v současnosti spojena také s funkcí garanta za oblast charity, je rovněž součástí týmu interní komunikace a hlavním správcem intranetu.

 

7. Jakým způsobem se vaši zaměstnanci nejčastěji zapojují do volby a realizace CSR aktivit?

Naše společnost v současné době provádí revizi tohoto nastavení. Doposud rozhodovalo o výběru CSR aktivit a podpoře představenstvo společnosti.

 

8. Na jaké faktory, kromě ceny, klade Vaše společnost důraz v systému hodnocení a výběru dodavatelů a kritérií pro vyřazení a opětovné zařazení na seznam schválených a proč?

  • kvalifikační předpoklady
  • dodržování standardů bezpečnosti práce
  • kvalita práce
  • etický kodex