SAP jako korporace přistupuje k oblasti společenské odpovědnosti s velikým respektem a úsilím v mnoha směrech tak, aby naplnila svoji hlavní CSR vizi, kterou je:

“To help the world run better by improving people’s lives in the communities that need it.”

Stejně tak lokální zastoupení SAP v České Republice vnímá CSR velice zodpovědně a dokonce v rámci regionu zaujímá v mnoha oblastech první místa v dosažených výsledcích na tomto poli. Důkazem toho je jak řada projektů dobrovolnického rázu, tak projektů dlouhodobé spolupráce mezi SAP a neziskovým sektorem, například v oblasti vzdělávání mládeže a podpoře obchodních i sociálních start-upů.