Unikátní projekt Sto důvodů k úsměvu vznikl pod záštitou Nadačního fondu Tesco k oslavě stého výročí založení Československa. Hlavní ideou je propojování generací za účelem poskytnout seniorům věci, které jim udělají radost. Mimo jiné se setkají se školáky, což oživí jejich běžný program.

Žáci navštíví prodejny řetězce Tesco, kde vyberou zboží podle přání seniorů z jejich blízkého domova seniorů, a naplní jím dodávku Tesco. Ty poté doručí nákupy do domovů seniorů, kde je děti slavnostně předají svým starším spoluobčanům. Některé školy se rozhodly, že navíc uspořádají pro seniory taneční a pěvecká vystoupení.

Mám radost, že prostřednictvím toho projektu můžeme podpořit mezigenerační spolupráci a sounáležitost a zároveň propojit dvě zcela odlišné generace. Rádi bychom touto aktivitou oslavili významný historický milník, jakým je založení samostatného československého státu,“ vysvětluje Patrik Dojčinovič, výkonný ředitel Tesco pro Českou republiku.

O projekt byl velký zájem i ze strany základních škol. „Tento projekt vidíme jako krásnou možnost pro děti setkat se seniory, jelikož ne všichni mají ještě prarodiče, a hlavně jako možnost ukázat dětem, jak pomáhat druhým. Tento projekt sehraje významnou roli ve sbližování občanů všech věkových kategorií,“ říká Jana Laštovičková, učitelka 3. C ZŠ Kunratice.

Velkou roli v projektu hraje i osobní setkání dětí a seniorů.  „Naši klienti hmotné dárky jistě přivítají, ale ještě důležitější je pro ně osobní setkání s dětmi, které jim přivodí úsměv na rtech,“ dodává ředitel Domova pro seniory Krč Otto Kechner.