Tiché spojení – online platforma  která umožňuje přímé online vizuální tlumočení českého znakového jazyka nebo online přepis a další služby se rozšířila o mobilní aplikaci „Tichá linka“. Prostřednictvím této aplikace se neslyšící a nedoslýchaví uživatelé mohou propojit na přepisovatele nebo tlumočníka, a tak si okamžitě, flexibilně a zdarma vyřídit svůj hovor.

Křest nové mobilní aplikace Tichá linka proběhl v rámci skvělé podvečerní akce 4.5.2017, který byl zároveň pozváním do světa neslyšících. Součástí komponovaného večera byla hudba tlumočená do znakového jazyka a interaktivní forma vhledu do světa neslyšících.

Tiché spojení slouží jako komunikační prostředek, protože komunikace člověka s ostatními lidmi je jednou z nejdůležitějších životních potřeb.

kac_4247_720